סעיף 125 ד' – הטבת מס בתוכנית חיסכון שלא קיימת בתיקון 190

ציבור החוסכים הותיקים בארץ, בין אם מדובר בחוסכים שיצאו לגמלאות זה מכבר, ובין אם עסקינן באלו הקרבים לגיל הפרישה –  זכאי על פי חוקי המס במדינת ישראל לקבל פטורים ושאר הקלות בתשלום מס רווח הון, בגין הרווחים שצברו כנגד חסכונותיהם. עם זאת, מרבית הפטורים הנ"ל אינם ניתנים לפורשים ומוטביהם באופן אוטומטי, ועל כן, האחריות לקבלת הטבות המיסוי הללו נותרת בידיו של החוסך. 

במאמר זה נסביר על אחת מן הטבות המס היותר משמעותיות שמעניק מס הכנסה לבני הגיל השלישי במשיכת חסכונותיהם, והיא הטבת המס בתוכניות חיסכון על פי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה. באיזו הטבה מדובר בדיוק, מה ההבדל בין סעיף 125 ד' ובין תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מהם תנאי הסף לקבלת הטבת המס מכוח סעיף 125 ד', כיצד יכולים חוסכים ותיקים לממש אותה והאם ניתן לשלב בין סעיף 125 ד' לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה כדי למקסם את הטבות המס לגימלאים מעל גיל 70? על כל אלו נסביר בהרחבה במדריך זה. המשיכו לקרוא – זה שווה לכם כסף!

 

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה – קצת רקע

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה הוא תיקון שמשרד האוצר הכניס לחקיקה בשנת 2003. סעיף 125 ד' נועד להסדיר מתן פטור ממס לגמלאים שנולדו לפני קום המדינה. במקור, ניתן הפטור בסעיף זה בגין רווחים שצברו החוסכים הללו במסגרת פיקדונות בנקאיים.

אולם לאור סביבת הריבית הנמוכה בשנים האחרונות, התווספו תוכניות החיסכון של חברות הביטוח בישראל לרשימת המוצרים שניתן לקבל במסגרתם את הטבת המיסוי שמעניק תיקון 125 ד'. בהתאם לחוק זה, גמלאים שנולדו לפני שנת 48' אשר מעוניינים להפקיד סכומי כסף נזילים לחיסכון, ישמחו לגלות כי באפשרותם להפקיד את כספם למוצר חיסכון המכונה פוליסת חיסכון (או תוכנית חיסכון).

מדובר למעשה במכשיר חיסכון חדש יחסית, אשר מוצע על ידי חברות ביטוח בישראל, והוא מאפשר לחוסכים לנצל פטור שנתי מתשלום מס רווח הון עד התקרה הקבועה בחוק (עליה נפרט בהמשך), מתוקף סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה (בכפוף לתנאי הסף המוגדרים בו). מדובר, כאמור, בהטבת מס שאינה זמינה למשקיעים שבוחרים לחסוך את הונם במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

 

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה – איזו הטבת מס הוא מעניק לחוסכים ותיקים?

במסגרת תיקון 125 ד' לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל כיום פטור ממס רווח הון עד תקרה של 13,560 שקלים לחוסך יחיד או 16,680 שקלים לזוג גמלאים שנולד לפני שנת 48 (מעודכן לשנת 2020). נתוני משרד האוצר לשנת 2020, מעידים על כך שתוכניות חיסכון במסלול כללי משיגות בהערכה גסה עד 7 אחוזי תשואה, כך שבמסגרת נתון זה, גמלאים זכאים בהחלט יכולים ליהנות ממלוא הפטור עד לתקרה שמגדיר סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

 

תזכירו לי בבקשה – מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

חוסכים רבים שמעוניינים לצבור כספים לקראת גיל היציאה לגמלאות, בוחרים כיום להפקיד את כספיהם הנזילים לקופות גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. תיקון 190 הוא שינוי חקיקתי אשר נכנס לתוקף בשנת 2012, כשמטרתו הינה לעודד את אוכלוסיית הגמלאים בארץ להגדיל את חסכונותיהם לקראת גיל הפנסיה.

זאת באמצעות מתן תמריצים להשקעה בחסכונות פנסיוניים (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה), כגון: דמי ניהול מוזלים ביחס למכשירי השקעה אחרים, פטור מעמלות ותשלום מס בביצוע פעולות הוניות בקופת הגמל, והכי חשוב: הטבות מיסוי של פטור מלא ממס במשיכת הכספים כקצבה, או פטור חלקי ממס רווח הון בהיוון הכספים – 15 אחוזים בלבד מהרווח הנומינלי * בחיסכון במקום 25 אחוזים מהרווח הריאלי ** (כשם שגובים מוצרי ההשקעה האחרים בשוק החיסכון). כל אלו מוצעים לגמלאים שיבחרו לחסוך כספים לפנסיה על פי תיקון 190, מבלי לגרוע מזכותם לשמור על נזילות הכספים שהפקידו. 

 

באילו מקרים חיסכון לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה עדיף על תיקון 190?

אחד מן החסרונות בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא בעובדה שחוק זה איננו מציע חלופה להטבות המיסוי אשר מוענקות לציבור הגמלאים בגילאי 70 ומעלה – הטבות הזמינות לאוכלוסיה זו באפיקי חיסכון אחרים, כמו תוכניות חיסכון – עליהן נסביר בהמשך. אחת מהטבות המס המשמעותיות ביותר הקיימות כיום בשוק מוצרי החיסכון לטווח הבינוני והארוך, זמינה לחוסכים בגיל השלישי המשקיעים את כספם בפוליסות חיסכון במסגרת סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

מה זה פוליסת חיסכון בכלל?

פוליסת חיסכון או בשמה הנוסף – תוכנית חיסכון, היא למעשה תיק השקעות אשר מנוהל על ידי חברת ביטוח. בדומה לחיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190, גם הכספים המופקדים במסגרת פוליסות חיסכון, מושקעים בשוק ההון, בנכסים מסוגים שונים וניירות ערך הנסחרים בבורסה. כל זאת כשהמטרה היא להשיג עבור החוסכים במכשיר השקעה זה תשואות נאות עבור השקעתם.

 

מהם היתרונות בהשקעת כספים במסגרת פוליסות חיסכון על פי סעיף 125 ד'?

תוכנית חיסכון על פי סעיף 125 ד' היא כאמור מוצר חיסכון אשר מנוהל על ידי חברות הביטוח בישראל. תוכניות החיסכון הן מוצרים יעודיים עבור השקעות לטווח הבינוני והארוך, ועל כן הן מציעות אלטרנטיבה לניהול תיקים, קרנות נאמנות ותוכניות החיסכון בבנקים. בין היתרונות הבולטים בהשקעה באמצעות תוכניות החיסכון של חברות הביטוח, ישנן עלויות הניהול הקבועות והידועות מראש של פוליסות החיסכון, ושקיפות נתוני התשואה (בשונה מתיקי השקעות, למשל).

יתרון משמעותי נוסף הוא היכולת להשקיע בנכסים לא סחירים, מה שמאפשר פיזור סיכונים מאוזן יותר בתיק ההשקעות של החוסך, תוך שימור הפוטנציאל לתשואה גבוהה לאורך זמן. אולם הדובדבן שבקצפת, כמובן, הוא האפשרות לנצל לצד שלל היתרונות הללו, גם את הטבת המס המתאפשרת מכוח סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, כדי לקבל פטור ממס רווחי הון עד התקרה השנתית המותרת.

 

מהי תקרת הפטור ממס שגמלאים רשאים לקבל מדי שנה על פי סעיף 125 ד'?

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, מאפשר לפורשים שגילם למעלה מ – 70 ונולדו לפני 1948, להשקיע את כספיהם בפוליסות חיסכון המנוהלות על ידי חברות ביטוח ולקבל פטור שנתי מתשלום מס על רווחי ההון שצברה הפוליסה שלהם, עד לתקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג (נכון לשנת 2020). זאת במידה ולשני בני הזוג מלאו 55 שנים לפני שנת 2003. מדובר בהפחתה במס רווח הון בגין הכנסות מריבית או פוליסת חיסכון בשיעור של אלפי שקלים מדי שנה .

 

על ההבדלים העיקריים בין סעיף 125 ד' לבין תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

מהותו העיקרית של סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, הינה לאפשר לגמלאים שנולדו לפני שנת 48 ' לחסוך כספים באמצעות תוכניות חיסכון ולקבל פטור ממס על רווחי ההון שנצברו בהן. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לעומת זאת, בא להסדיר את החיסכון במכשירים פנסיוניים משלמי קצבה, קרי: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, ומקנה הטבות מס במשיכת הכספים בגיל הפרישה הקבוע בחוק (67 לגברים ו – 62 לנשים, נכון לשנת 2020).

 

מהם היתרונות בחיסכון על פי סעיף 125 ד' על פני חיסכון לפי תיקון 190?

להלן התועלות העיקריות שמציע החיסכון בפוליסות חיסכון על פי סעיף 125 ד' בהשוואה לחיסכון בקופות גמל לפי תיקון 190:

 

1. נזילות מלאה במשיכה הונית

בקופות גמל על פי תיקון 190, קיימת מגבלת נזילות במשיכה של הכספים כסכום חד פעמי (הוני) והיא שלא ניתן למשוך את הרובד הראשוני של הכספים. סכום של כ – 34 אלף שקלים נותר מרותק לקופת הגמל מדי שנה וניתן לפדות אותו בצורה הונית רק בכפוף לקבלת אישור מטעם פקיד שומה במס הכנסה. בחיסכון על פי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, אין מגבלה כזו, כך שהחוסך רשאי למשוך את מלוא הכספים שנצברו בחיסכון.

2. הנזילות אינה מותנית בזכאות לקצבה מזערית

מסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, פורשים שאינם זכאים לתשלום קצבת פנסיה מינימלית בסכום קבוע של יותר מ – 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020), יהיו מוגבלים למשיכה של כספי החיסכון בתור קצבה בלבד. היינו, הם לא יוכלו לפדות אותם במשיכה הונית. לעומת זאת, כשמדובר בתוכנית חיסכון על פי סעיף 125 ד' החיסכון נזיל לגמרי ללא כל תלות בסכום הקצבה.

 

האם יש יתרונות לחיסכון על פי תיקון 190 לעומת חיסכון לפי סעיף 125 ד'?

בתנאים מסוימים, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עשוי להיות הבחירה העדיפה לחיסכון עבור גמלאים:

1. במשיכה של כספי החיסכון בתור קצבת פנסיה בגיל הפרישה החוקי, תיקון 190 מקנה פטור מוחלט מתשלום מס רווחי הון.

2.  במשיכה הונית של כספי החיסכון, תיקון 190 מקנה פטור חלקי מתשלום מס רווחי הון (בכפוף להגעת החוסך לגיל 60 והוכחה לקבלת 3 תלושי קצבה בסכום הפנסיה המזערית לפחות), כך שהחוסך נדרש לשלם מס רווחי הון בשיעור של 15 אחוזים בלבד מתוך הרווח הנומינלי בקופה.

כאשר מדובר בסכומי חיסכון משמעותיים, בהינתן סביבת אינפלציה אפסית, מדובר בהטבה מאוד גדולה שעשויה להיות משמעותית יותר מן הפטור ממס רווחי הון שמאפשר סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

 

איך אדע אם עדיף לי לחסוך כספים במסגרת תיקון 190 או לפי סעיף 125 ד'?

כפי שציינו, סעיף 125 ד' מעניק לחוסכים הטבת מס מאוד משמעותית, בהינתן וגילם הוא למעלה מ –  70. אף שמדובר בפטור ממס שלרוב משתלם לנצלו, עבור חוסכים מסוימים, חיסכון על  פי תיקון 190 עשוי להוות פתרון משתלם יותר. עם זאת, מן הראוי להכיר שיש חוסכים שיוכלו לשלב בין שני סוגי ההטבות כדי לנצל את מירב הפטורים שחוקי המס בישראל מאפשרים לגמלאים לקבל.

כיצד, אם כן, ניתן לדעת מהו הפתרון ההולם עבורכם? בבואכם לבחון את כדאיות אפיקי החיסכון הללו, עליכם לבדוק בראש ובראשונה האם אתם עומדים בדרישות הסף שהחוק הגדיר, ולא פחות חשוב: להתייחס לסכום ההשקעה ולטווח ההשקעה בתור שיקולים המשפיעים על פוטנציאל הרווח שלכם. זהו תהליך שמן הראוי לבצע באמצעות איש מקצוע המתמחה ביעוץ השקעות ותכנון פרישה.

 

כמה כסף אוכל לחסוך כגמלאי במסגרת חיסכון על פי תיקון 125 ד'? 

חוסכים אשר נולדו לפני ה – 1 לינואר בשנת 1948, והגיעו לגיל החוקי ליציאה לפנסיה יגלו כי במידה ויפקידו כספים לתוכנית חיסכון, יהיו זכאים להטבת מס שנתית על רווחיהם בשוק ההון, בכפוף לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

מדובר בהפחתה מאוד משמעותית במס רווחי הון על הכנסות מריביות בפוליסת חיסכון בשיעור של אלפי שקלים מדי שנה (עד לתקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג, בהינתן ושני בני הזוג הגיעו לגיל 55 לפני ה – 1 בינואר 2003). גמלאים אשר עומדים בתנאי הסף הללו יוכלו לקבל החזר מס בשיעור של עד 3,390 ש"ח ליחיד, כאשר זוג העומד בתנאי הסף, יהיה זכאי לקבלת החזרי מס בסכום של עד 4,170 ש"ח לזוג לשנה (נכון לשנת 2020).

 

איך ניתן לממש את הטבות המס בתוכנית חיסכון על פי סעיף 125 ד'?

הפטור ממס לפי סעיף 125 ד' מוענק לחוסכים העומדים בקריטריונים, בתור החזר מס רטרואקטיבי. הליך קבלת הפטור ממס במסגרת סעיף 125 ד' מצריך מילוי של טופסי מכירה רעיונית מדי שנה בדצמבר. מהותה של המכירה הרעיונית הינה שחברת הביטוח שאחראית על תוכנית החיסכון שלכם, מבצעת משיכה וירטואלית של כספי החיסכון לטובת רישום של אירוע מס על השם שלכם.

מיידית לאחר ביצוע הפדיון הרעיוני, הכספים מופקדים על ידי חברת הביטוח בחזרה לתוכנית החיסכון שלכם. את אישור המשיכה, עליכם להציג בפני פקיד שומה ברשויות המס, לצד בקשה להחזר מס. מדובר בהליך שמומלץ לבצעו בלוויית יועץ מס או סוכן ביטוח. את החזר המס מכוח סעיף 125 ד' תקבלו באופן ישיר לחשבון הבנק שלכם כעבור מספר חודשים. היות ומדובר בפטור שאינו נצבר משנה לשנה, כדאי מאוד לנצלו על בסיס שנתי.

 

האם ניתן לשלב בין הפטורים מסעיף 125 ד' לאלו הניתנים במסגרת תיקון 190?

כפי שוודאי הבנתם, הן בהשקעה על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, והן בהשקעה לפי סעיף 125 ד', ניתנת למשקיע אפשרות לחסוך בתשלום מס רווח הון במועד משיכת הכספים. אולם חוסכים רבים תוהים האם ניתן למקסם את הטבות המס על ידי שילוב בין שני אפיקי החיסכון הללו.

התשובה לשאלה זו הינה כי בהינתן עמידה של המשקיע בקריטריונים הקבועים בפקודת מס הכנסה לעניין סעיף 125 ד', לצד אלו הרלוונטיים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה – ניתן למקסם את פוטנציאל הרווח על ידי פיצול של ההפקדות בין קופת גמל לפי תיקון 190 ופוליסת חיסכון במסגרת סעיף 125 ד' – כמוצר השקעה משלים. בהתאם לזאת, יכולים משקיעים בני 70 ומעלה שנולדו לפני השנה 1948, לבנות לעצמם תיק השקעות מנוהל בעלות מינימלית, שיהיה מורכב מסוגי נכסים מגוונים, כמו: אגרות חוב , נכסים בלתי סחירים, מניות חו"ל  וכן הלאה.

 

מי יכול לשלב בין חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 והשקעה בתוכנית חיסכון על פי סעיף 125 ד'?

חוסכים אשר עומדים בקריטריונים הקבועים בפקודת מס הכנסה לעניין תיקון 190 (מי שעברו את גיל 60 ומקבלים כבר תשלומי פנסיה שעולים בשנת 2020 סכום הפנסיה המזערית – 4,525 ש"ח), ובבעלותם סכומי כסף נזילים בסך 300,000 שקלים ומעלה, יכולים לשלב בין השקעה לפי סעיף 125 ד' וחיסכון לפי תיקון 190. 

 

כיצד מומלץ לחלק את ההפקדות בין קופת גמל לפי תיקון 190 ותוכנית חיסכון לפי סעיף 125 ד'?

לשאלה זו אין תשובה גורפת. חלוקת ההפקדות בין קופת גמל על פי תיקון 190 ותוכנית חיסכון לפי סעיף 125 ד', אינה נוסחתית, שכן היא תלויה ברמת הסיכון שכל משקיע מעוניין בה על פי אופיו, תקציבו ומטרת ההשקעה (גורמים שהם שונים מטבעם ממשקיע למשקיע), מנהלי ההשקעות שפועלים בתיק שלו, דמי הניהול שנגבים בכל אחד ממוצרי ההשקעה ושלל שיקולים נוספים.

כך או כך, ההשקעה בשילוב המוצרים הזה, מבטיח לעמית מידה רבה יותר של בקרה, שליטה, יכולת פיקוח ודינאמיות בבחירת אסטרטגיית ההשקעות שלו. יתרה מכך, שילוב זה מאפשר למשקיע למקסם כאמור את שיעור הפטורים מתשלום מס בגין רווחיו, מה שמשדרג את שווי תיק ההשקעות בכללותו ומגדיל באופן משמעותי את התשואה הפוטנציאלית שניתן לצפות לה.

 

איך ניתן למקסם את הטבות המס לגמלאים שמשקיעים בשני האפיקים הללו?

למרות האמור לעיל, כדי שתוכלו לנצל  באופן מיטבי את מלוא הפטורים ממס שאתם עשויים להיות זכאים להם בתור גמלאים, כדאי לכם להפקיד כספים לפוליסת חיסכון לפי סעיף 125 ד' עד לתקרה המותרת ואת היתרה הנותרת, להשקיע בקופת גמל על פי תיקון 190.

האם יש חשיבות לסדר זה? התשובה לשאלה זו הינה חיובית, משום שבאופן זה תהיו פטורים מתשלום מס רווח הון עד לתקרה המקסימלית המוגדרת בפקודת מס הכנסה לפי סעיף 125 ד', העומדת על סכום שנתי של 13,560 ש"ח לחוסך יחיד או 16,680 ש"ח לזוג (נכון לשנת 2020). 

היינו, את רובד הכספים הראשון מומלץ להפקיד לפוליסת חיסכון על פי סעיף 125 ד' כדי שתהיה לכם אפשרות לנצל את מלוא הפטור ממס רווח הון עד לתקרה הקבועה בחוק, ורק לאחר מכן להפקיד את סכומי הכסף הנזילים שנותרו בידכם, לקופת גמל על פי תיקון 190, כדי ליהנות מן הפטור החלקי ממס רווח הון במשיכה הונית של כספי החיסכון – 15 אחוז מהרווח הנומינלי בקופה במקום 25 אחוז מן הרווח הריאלי.

 

לסיכום: הטבות המיסוי על פי סעיף 125 ד' ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה

במידה ואתם חוסכים כספים לגיל הפרישה במסגרת חשבון הבנק שלכם, פקדונות בנקאיים או תיקי השקעות, ודאי תשמחו לגלות כי בעזרת שילוב בין תיקון 190 לפקודת מס הכנסה וסעיף 125 ד', תוכלו לצמצם משמעותית את שיעור המסים שאתם משלמים בגין חסכונותיכם, ובאופן זה – להגדיל במידה ניכרת את הסכומים העומדים לרשותכם (ברמה של אלפי שקלים בשנה ואף למעלה מכך). בעזרת ייעוץ מגורם מקצועי המתמחה בתחום תכנון הפרישה והמיסוי, תוכלו להשיג את מירב הפטורים ממס להם אתם זכאים כחוק בתור גמלאים ולמצות את זכויותיכם. בהצלחה!

 

  • רווח ריאלי – מונח המתייחס לאחוז הרווח על ההשקעה בקיזוז האינפלציה. 
  • רווח נומינלי – מונח המתייחס לאחוז הרווח על ההשקעה, לרבות האינפלציה. 

 

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.