חשבת למשוך את כספי הפנסיה?
אל תעשה/י זאת בפזיזות!
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תוכן עניינים

הטבות מס לחיסכון ע"פ תיקון 190

בעזרת תכנון פרישה נבון המביא בחשבון את הטבות המס לחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ניתן לחסוך סכומי כסף נכבדים אותם נוכל להשקיע בעצמנו, בילדים ובנכדים.

מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה? אתם ודאי שואלים, מדוע כה חשוב להכיר את הטבות המס לחיסכון על פי תיקון 190? ומה תרומתו לעניין תשלום המיסים על פנסיית הזקנה?

על כל אלו ועוד, נרחיב במדריך הבא.

מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה וכיצד ניתן לצמצם את המיסים על פנסיית הזקנה בעזרת חיסכון לפי תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא שינוי חקיקתי שמאפשר לאנשים שברשותם נמצאים חסכונות, פיקדונות בנקאיים וסכומי כסף נזילים בחשבון הבנק, להפקיד את כספיהם בקופות גמל כדי שיוכלו להגדיל את קצבת הפנסיה שלהם, וליהנות מדמי ניהול אטרקטיביים לצד הטבות מס שונות במעמד הפדיון, עליהן נפרט בהרחבה בהמשך.

מדוע חשוב להכיר את הטבות המס לחיסכון על פי תיקון 190?

את מרבית חיינו הבוגרים, אנו מקדישים לעבודה ומדי חודש בחודשו מפרישים ממשכורתנו או שכרנו סכומי כסף נכבדים לטובת החיסכון הפנסיוני שלנו. מטרת ההפקדות לחסכונות הפנסיוניים היא להעניק לנו שקט נפשי, הנובע מן הידיעה שבמועד הגיענו לגיל היציאה לגמלאות, נוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד, ובשאיפה – ברמת חיים דומה לזו שהיינו מורגלים בה במהלך שנות עבודתנו.

עם זאת, ישראלים רבים אינם מודעים לכך שגם בגיל פרישה, לכשיתקיימו על חשבון קצבת הפנסיה שלהם, מס הכנסה ימשיך להתייחס לכספים הנכנסים לחשבונם בתור הכנסה החייבת בתשלום מס.

בהתחשב בעובדה שסכומי הכסף שנאספים בקרנות הפנסיה שבבעלותנו הם לרוב סכומים משמעותיים, שמגיעים אף למיליוני שקלים במצטבר, ובהינתן זאת ששיעור המס שנגבה מאיתנו מחושב ביחס להכנסתנו ולמדרגת המס אליה היא מביאה אותנו – הרי שמדובר בסכומי כסף לא מבוטלים שנדרש להיפרד מהם לטובת מס הכנסה. השאלה הנשאלת היא: האם יש מה לעשות כדי להתמודד עם רוע הגזירה? על כך נפרט בהמשך.

חיסכון במס רווחי הון על פי תיקון 190

מתוך רצון לעודד את הציבור להשתמש במכשירי חיסכון קצבתיים, אחת מהטבות המס הבולטות יותר שהגדיר משרד האוצר במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הייתה שבהפקדת כספים לקופת גמל על פי תיקון 190, החוסך ישלם מס רווחי הון בשיעור של 15% בלבד עבור הרווח הנומינלי של הקופה (רווח ברוטו שאינו קשור למדד), במקום שישלם מס רווחי הון בשיעור של 25%עבור הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד) כמקובל באפיקי חיסכון אחרים שאינם כפופים לתיקון 190 (למשל, תיקי השקעות מנוהלים). בהינתן הטבה זו, בתקופה בה האינפלציה אפסית, החיסכון במסלול הנומינלי על פי תיקון 190 הינו ערוץ החיסכון המשתלם ביותר.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – מה הוביל לשינוי זה בחקיקה?

עד לשנת 2008 היתה אפשרות להפקדה של חלק מן ההפרשות הפנסיוניות לתוכניות חיסכון או קופות גמל במסלול הוני, מה שאפשר לאדם שיצא לגמלאות, למשוך באופן חד פעמי את מלוא הכספים שנצברו לטובתו ברכיב התגמולים של קרן הפנסיה, מבלי שיצטרך לשלם כנגדם מס הכנסה.

אולם בשנת 2008 בוטלה אפשרות זו והוגדר כי מאותו שלב ואילך, ניתן יהיה להפקיד כספים לחסכונות פנסיוניים אך ורק במסלול קצבתי. במקביל הוגדר כי משיכה הונית של החסכונות בידי החוסך, תתאפשר באופן חלקי בלבד, ואך ורק בהינתן שסך הכספים הצבורים יהיה גבוה מקצבת הפנסיה המינימלית הקבועה בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020), או אז יוכל החוסך לבצע משיכה הונית חד פעמית של יתרת הסכום.

המטרה היתה לכאורה חיובית: להבטיח כי הפורשים יהנו מקצבת פנסיה חודשית קבועה, במקום להעמיד את כל כספי החיסכון שלהם בסיכון. אולם תוצר הלוואי של מהלך זה היה שכספי החיסכון הפנסיוני שהיו כביכול פטורים ממס עד לשנת 2008, הפכו פתאום לכאלו שעלולים להיות חייבים במס, כתוצאה מן האפשרות שניתנה לחוסכים לבחור אם לבצע משיכה חד פעמית של כספי הפיצויים שלהם, או לבחור לוותר על הטבת המס כנגד כספי הפיצויים וליעד אותם לתשלום קצבה.

עיוות זה בחקיקה תוקן כאשר בשנת 2012 נחקק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: מה נשתנה?

כאמור, בעקבות המעבר מחיסכון הוני לחיסכון קצבתי בשנת 2008, נוצר מצב בו כספים שהועברו לחיסכון קצבתי הפכו להיות חייבים במס בזמן שהסכומים שנותרו בחיסכון ההוני – היינו, כספי התגמולים, נותרו פטורים ממס.

על מנת לתקן זאת, במסגרת תיקון 190 שנחקק בשנת 2012, הוגדרה נוסחה חדשה לחישוב הפטור ממס על כספי הפיצויים, שיעור הקצבה המזכה, היוון הקצבה המזכה וכן הפטור ממס על הקצבה המזכה.

רגע, מה זה קצבה מזכה ומה זה קצבה מוכרת?

קצבת זקנה עשויה להיות מורכבת מ – 2 רכיבים: הקצבה המוכרת והקצבה המזכה. מהי קצבה מזכה? מדובר בקצבה שנגזרת מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים של החוסך או לחילופין מהפנסיה התקציבית (תשלומי המעסיק) שלו. קצבה מוכרת, לעומת זאת, נגזרת מכספים פטורים ממס אשר הופקדו בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

מה ההבדל בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת?

קצבה מוכרת הינה קצבה שניתן עליה פטור מלא ממס. לעומת זאת, קצבת זקנה שמשולמת מתוך הקצבה המזכה חייבת בתשלום מסים. על מנת לצמצם את חבות המס על הקצבה המזכה, ניתן להשתמש בפטור ממס כנגד הקצבה המזכה שעומד נכון לשנת 2020 על סכום של 4,425 ש"ח. פטור זה הינו קבוע ללא תלות בהיקף הקצבה לה העמית זכאי.

כיצד השפיע תיקון 190 על הקצבה המזכה והקצבה המוכרת?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוביל לשינוי של ארבעת הפרמטרים שלהלן בתחשיב המס על החיסכון הפנסיוני:

1. הגדלת תקרת הקצבה המזכה: תיקון 190 החיל מהלך של גידול הדרגתי בתקרת הפטור ממס על הקצבה המזכה מ 35% ל 67%. שיעור הקצבה המזכה נכון לשנת 2020 עומד על 52%.

2. הארכה של תקופת ההמתנה לקבלת ההטבה: תיקון 190 האריך את תנאי הסף לקבלת הפטור על הקצבה המזכה לתקופה בת 32 שנים במקום 15, על מנת להימנע מפגיעה באנשים שמשכו את כספי הפיצויים שלהם בטווח של 15 שנים או פחות למועד פרישתם לפני כניסת השינויים לתוקפם. אלו שמשכו את כספי הפיצויים מוקדם מכך, יהיו זכאים להטבת מס בשיעור נמוך בהרבה.

3. הגדלת תקרת הפטור בהיוון קצבה: בעוד שלפני כניסתו של תיקון 190 לתוקף, נדרש הפורש לבחור במועד פרישתו אם יעדיף לקבל הטבות מס בגין הקצבה המוכרת או הקצבה המזכה, הרי שכיום הודות לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הטבות המס חלות גם על הקצבה המזכה וגם על הקצבה המוכרת במרבית מכשירי החיסכון הפנסיוניים.

כיצד מחושבת הטבת המס על משיכה הונית של פנסיית הזקנה?

כאמור, מלבד האפשרות הניתנת לפורש ליהנות מהטבת המס על משיכת כספי הפנסיה שלו כקצבה חודשית, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע אפשרות לקבלת הטבת מס גם בביצוע משיכה הונית של יתרת החיסכון הנותרת בקיזוז הפנסיה המזערית המוגדרת בחוק (4525 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2020). הנוסחה לפי מחושבת יתרת ההון הפטורה במשיכה הונית של החיסכון היא זו:

תקרת הקצבה המזכה לשנת המס הנוכחית 8,510 X מקדם תוחלת החיים 180 X שיעור הפטור בשנת המס הנוכחית 52%. לפי תחשיב זה  נכון לשנת 2020 הטבת המס בהיוון הקצבה, תקפה עד לסכום של 796,536 ש"ח.

מתוך הסכום הזה על מבצע המשיכה להפחית מענקים פטורים אותם משך במהלך 32 שנות עבודתו לפני מועד פרישתו לגמלאות, ולדאוג להכפלתם במקדם 1.35 והצמדת הסכום שהתקבל למדד.

מהו החזר מס רטרואקטיבי וכיצד תיקון 190 מאפשר את קבלתו?

תיקון 190 הופך את קיזוז המס ששולם במעמד ביצוע ההפקדות לפעולה פשוטה יותר במועד הפרישה. כאשר כספים מופקדים אל החיסכון הפנסיוני במרוצת השנים – בין אם מדובר בהפקדות עובד או מעביד לביטוח מנהלים, קרן פנסיה או לקופת גמל, עובדים ששכרם יחסית גבוה למעשה משלמים מס הן עבור הפרשות המעביד והן על הפרשות העובד שלהם.

לכן במועד היציאה לגמלאות, אותם עובדים זכאים לפטור חלקי ממס עבור כספי הפנסיה שלהם (היות והמס שולם כבר בעת ביצוע ההפקדות). כלל האצבע הוא שככל שצבורים סכומים גבוהים יותר בחיסכון, סביר להניח כי הפורש יהיה זכאי להחזר מס רטרואקטיבי.

מהם השלבים הנחוצים לקבלת החזר מס רטרואקטיבי על פי תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחוסכים לממש את הטבת המס הנ"ל באופן הבא:

1. ריכוז טפסי 106 ודוחות שנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה החדשות וקופות הגמל, אשר מכילים פירוט מלא של כל ההפקדות שבוצעו למכשירים הפנסיוניים החל משנת 2012.

2. חישוב הפטור ממס עבור כספי החיסכון שבגינם שולמו מיסים כבר בעת שהופקדו.

3. הגשת הדוחות השנתיים וטפסי ה- 106 לפקיד שומה, לצד תחשיב הסכומים שעבורם כבר שולם מס בעת ההפקדה.

אלו הן הפעולות הנדרשות לשם מימוש הטבת המס הרטרואקטיבית. שימו לב: מדובר בסכומים שעשויים להגיע אף למאות אלפי ש"ח!

כיצד ניתן להימנע מתשלום מס כפול בעת הפרישה?

היות ומדובר בהליך מסורבל למדי מול מס הכנסה, פורשים רבים מוותרים על זכאותם להטבת מס זו ואינם ממשים את החזר המס הרטרואקטיבי לו הם זכאים. לכן, על מנת שהפורש יוכל להימנע מהצורך לשלם מס בשיעור כפול במועד פרישתו, מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני עם התמחות בתחום המיסים את החסכונות הצבורים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוחי המנהלים.

זאת במטרה שניתן יהיה לספק לרשות המיסים הוכחות לכך שעבור חלק מהסכום הצבור בהן כבר שולם מס, ועל סמך כך לדרוש את הפחתת כספי הקצבה מתוך כלל הטבות המס שהנישום זכאי להן.

הטבת מס בהעברת החיסכון ליורשים לפי תיקון 190

תקנה 190 לפקודת מס הכנסה מציעה לחוסכים הזדמנות נוספת ליהנות מהטבת מס – בעת הורשת הכספים הצבורים בקופת הגמל שלהם ליורשיהם. עבור פנסיונרים הזכאים לקצבת זקנה גבוהה, מדובר בהטבת מס מאוד משמעותית, היות ומשיכה הונית של יתרת החיסכון (כסכום חד פעמי) תהיה חייבת במס.

ה"פתרון" שתיקון 190 מאפשר לפורש במצב זה, הינו לבחור להעביר את כספי החיסכון ה"עודפים" ליורשיו, כך שהם יוכלו ליהנות מפטור מלא ממס בעת משיכת הכספים. תיקון 190 אף מגדיר כי במקרה של פטירת החוסך טרם הגיעו לגיל 75, הכספים הצבורים בקופת הגמל שלו יועברו באופן אוטומטי למוטבים שהגדיר בה, מבלי שיחויבו במס רווחי הון.

אילו הטבות מס מוצעות לבעלי שליטה במסגרת תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מביא תועלת רבה גם עבור בעלי השליטה, אשר עד לשנת 2012, נדרשו לבחור בין האפשרות למימוש הטבות המס על רכיב הפיצויים ובין האפשרות לממשה על כספי התגמולים (במעמד ההפקדה). בהינתן אילוץ זה ותקרת הסכום המזכה, גילו בעלי השליטה כי יותר משתלם להם להפקיד כספים רק לרכיב התגמולים, היות ואת כספי הפיצויים יוכלו לשלם לעצמם בסיום תקופת העבודה.

הודות לתיקון 190, תנאי הטבות המס הזמינות כיום לבעלי שליטה הם שווי ערך לאלו המוצעים לשכירים. כך שבעל השליטה אינו נאלץ יותר לבחור בין ביצוע הפקדות לרכיב התגמולים או הפקדות לפיצויים. פוטנציאל החיסכון הכספי הגלום בשינוי חקיקתי זה, הוא עצום, ומאפשר לבעלי שליטה לחסוך עד אלפי שקלים מדי חודש בחודשו.

בשורה התחתונה: הטבות מס בחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

אף שתיקון 190 לפקודת מס הכנסה טומן בחובו הזדמנויות רבות לחיסכון במיסים וקבלת החזרי מס על החיסכון הפנסיוני, ישראלים רבים אינם מפיקים מכך כל תועלת, היות והם אינם מודעים למלוא זכויותיהם, או לחילופין – חשים כי הם חסרים את הידע המעשי או הבירוקרטי שמאפשר להם לפעול מול רשויות המס על מנת למצות את זכויותיהם.

עם זאת, למרות הרתיעה הטבעית (והמובנת ביותר) מכל הכרוך באינטראקציה מול רשויות המס בישראל, חשוב שתדעו כי הטבות המס על פנסיית הזקנה לפי תיקון 190, יכולות להגיע לסכומים מכובדים מאוד ולאפשר לכם להגדיל את קצבת הפנסיה שלכם, באופן שישדרג משמעותית את רמת חייכם. לא חבל לוותר מראש על כל כך הרבה כסף?

הדרך לנצל את הטבות המס הללו באופן מקסימלי, היא כאמור, בעזרת פניה לייעוץ ותכנון פרישה מול מומחה מתחום המיסוי הפנסיוני, שהוא איש מקצוע אשר מכיר מקרוב גם את מכשירי החיסכון הקצבתיים וגם את מכלול הטבות המס הנגזרות מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה (ותקנות מס נוספות).

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידע כללי וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מידע נוסף