ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 וקופת גמל להשקעה

חיסכון על פי תיקון 190 וקופת גמל להשקעה הם 2 ערוצי חיסכון אשר הפכו זמינים בעשור האחרון. בשני האפיקים הללו, ניתן לחסוך בהם כספים לגיל פרישה, כאשר כל אחד מן המכשירים מקנה לחוסך הטבות מסוגים שונים.

מה הם אם כן, ההבדלים בין קופות גמל להשקעה וחסכונות המנוהלים במסגרת קופות גמל, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים על פי תיקון 190? אילו תועלות וחסרונות מציע כל אחד מאפיקי החיסכון הללו? ולמי מתאים לחסוך בכל אחת מן האפשרויות? על כל אלו ועוד נדון בהרחבה במאמר הבא.

 

חיסכון על פי תיקון 190 או קופת גמל להשקעה – מה ההבדל?

בשנים האחרונות, גימלאים רבים בוחרים לחסוך כספים בקופות גמל בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. אולם מאז שהצטרף לשוק מוצרי החיסכון מכשיר חיסכון חדש בשם קופת גמל להשקעה, נוצר בלבול מסוים בקרב ציבור החוסכים.

ישראלים רבים מנסים לעמוד על ההבדלים בין החיסכון בקופות גמל לפי תיקון 190 לעומת חיסכון בקופת גמל להשקעה, על מנת שיוכלו לבחור את הפתרון המתאים ביותר לצורכיהם. על מנת שנוכל לדון בשוני בין שתי האפשרויות, יש להבין קודם כל מהי מהותו של כל אחד מן המוצרים הללו, ואיזה פתרון הוא מתיימר לספק לקהל החוסכים.

 

מהו חיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב הוא שינוי בחקיקה שנכנס לתוקף במהלך שנת 2012, על מנת לעודד אנשים שבבעלותם סכומי כסף נזילים בחשבון הבנק, בפיקדונות בנקאיים או בחסכונות מסוגים אחרים, לבצע הפקדה חד פעמית של הסכומים שברשותם לקופות גמל. זאת כדי לאפשר להם להגדיל את ההכנסות שלהם לאחר יציאתם לפנסיה.

ההפקדה בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מאפשרת לחוסך ליהנות מדמי ניהול מופחתים ביחס לאלו הנגבים במסגרת חיסכון בכלים אחרים, לצד שלל הטבות מס אטרקטיביות במועד משיכת הכספים, גמישות בבחירת מסלולי ההשקעה ואפשרות לשמור על נזילותם של הכספים.

 

מהן קופות גמל להשקעה ואיזה חידוש הן מציעות לציבור החוסכים?

ב- 2016 נכנס לשוק המוצרים הפנסיוניים מכשיר חדש שנקרא קופת גמל להשקעה. מדובר בפתרון שמאפשר חיסכון לכל מטרה ומציע חלופה לאפיקי החיסכון האחרים, כגון תוכנית חיסכון או חיסכון בקרן נאמנות. יתרה מכך, קופות גמל להשקעה מאפשרות לחוסך להותיר את הכספים בחיסכון עד מועד יציאתו לגמלאות, כך שיוכל למשוך אותו עם הגיעו לגיל פרישה בתור קצבה מוכרת (כספי פנסיה שכבר שולמו עבורם מיסים בעת ההפקדה) עם פטור ממס. 

 

על ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 וקופת גמל להשקעה

להלן ההבדלים המרכזיים בין חיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 וקופות גמל להשקעה:

בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ניתן לבצע הפקדה של כספים למכשירי חיסכון פנסיוניים (מכשירים קצבתיים) כגון: קרנות פנסיה, קופות גמל או פוליסות ביטוח מנהלים. כלומר, מטרת ההפקדות בערוץ זה היא להגדיל את היקף הקצבה שהחוסך יקבל בגיל הפרישה.

2. תשלום מס רווחי הון במעמד הפדיון

במעמד משיכת הכספים מחיסכון על פי תיקון 190, לקהל החוסכים באפיק זה, ניתנת הבחירה למשוך את הכספים שחסכו, עם הגיעם לגיל 60, בתור קצבת זקנה פטורה ממס, או לחילופין – למשוך את הסכומים הצבורים עם חבות מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי (רווח ברוטו שלא תלוי במדד), וזאת במקום תשלום של מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד). 

החיסרון העיקרי בחיסכון לפי תיקון 190, הוא שניתן לבצע משיכה של החיסכון רק בכפוף לעמידה בשני תנאים: 

א. העמית מעל גיל 60.

ב. העמית מקבל קצבת פנסיה מינימלית בסך 4,525 ש"ח לכל הפחות (נכון לשנת 2020 – הסכום מתעדכן מעת לעת), ויכול להציג לפחות 3 תלושי קצבה שכבר שולמו לו.

כלומר, הפטור ממס ניתן כתלות בגיל וקבלת קצבת פנסיה מינימלית. לכן, במידה וחוסך בוחר לדחות את יציאתו לגמלאות ולכן עוד לא משולמת לו קצבת פנסיה קבועה, יהיה חייב בתשלום מס בשיעור של 35% עבור משיכת הכספים מהחיסכון שלו לפי תיקון 190.

4. מגבלות במשיכת החיסכון

במעמד ביצוע ההפקדות למכשירי חיסכון על פי תיקון 190, סכום של 34,848 ש"ח (תקף לשנת 2020) מכלל הסכומים המופקדים, מרותק לחיסכון באופן אוטומטי. היות וניתנת הטבת מס בהפקדה עד סכום זה, לחוסך אין אפשרות לבצע משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהופקד בחיסכון שלו לפי תיקון 190, מבלי לקבל אישור לכך ממס הכנסה. זאת מאחר ובית ההשקעות או חברת הביטוח שמנהלת את החיסכון, "צובעות" את הסכום הנ"ל באופן אוטומטי כסכום המיועד לקצבה מזכה (קצבת פנסיה עם פטור ממס רווח הון) אותה ניתן לפדות בכפוף לתשלום מס שולי.

פירושו הדבר הינו כי סכום זה יהיה זמין למשיכה הונית אך ורק בגיל פרישה, לאחר שהעמית הגיש טופס 161ד', ובכפוף לקבלת אישור לכך מטעם מס הכנסה. בהקשר זה חשוב להכיר כי סימון הקצבה המזכה בתור סכום שאינו זמין להיוון, מבוצע למעשה ברמה השנתית, מתוך סך ההפקדות שהופקדו לחיסכון לפי תיקון 190 בשנת המס הנתונה.

5. תקרת הפקדה שנתית

בחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, תקרת ההפקדה מוגדרת לפי גילו של החוסך, ומגיעה לכמה מיליוני ש"ח.

החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 ניתן לניוד בין מסלולי השקעה וקופות גמל שונות בחברות שונות, מבלי שהפעולה תירשם בתור אירוע מס החייב בתשלום מס רווחי הון. בזכות זאת, יכולים החוסכים לדחות את ההתחשבנות מול מס הכנסה עד למועד הפדיון.

h4>7. מסלולי השקעה

ההפקדה לפי תיקון 190 נעשית למכשירי חיסכון פנסיוני במסלולי השקעה ותיקים, עם נתוני תשואה שניתן לעקוב אחריהם, וניהול השקעות מקצוע המבוצע בידי מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

 

בקופת גמל להשקעה:

1. מהות המוצר

קופות גמל להשקעה הן מכשירי חיסכון שמאפשרים לחסוך כספים לכל מטרה. מוצר זה מציע חלופה למכשירי חיסכון כמו תוכניות החיסכון בחברות הביטוח וקרנות נאמנות, ודמי הניהול בו אטרקטיביים יותר מאלו שנגבים בפוליסות חיסכון.

עם זאת, חשוב להבין כי בניגוד לקופת גמל לחיסכון על פי תיקון 190, קופת הגמל להשקעה אינה משלמת קצבה. כלומר, מקופת גמל להשקעה לא תוכלו למשוך קצבת פנסיה חודשית וקבועה וגם לא לנייד את הכספים למוצר אחר המיועד לתשלום קצבה – אלא אך ורק לבצע משיכה הונית חד פעמית של כספי החיסכון שלכם.

2. תשלום מס רווחי הון במעמד הפדיון

במעמד משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה יחויב החוסך בתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד).

3. תנאי הפדיון

כספי החיסכון מקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה בכל עת בתור סכום חד פעמי, ולא רק בגיל הפרישה. 

4. מגבלות במשיכת החיסכון

ניתן לבצע משיכה של מלוא הכספים הצבורים בקופת גמל להשקעה בכל שלב, ללא מגבלות מיוחדות על היקף המשיכה. אולם אין הטבת מס בהפקדה.

5. תקרת הפקדה שנתית

ההפקדה בקופות גמל להשקעה מוגבלת עד סכום של 71,337 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2020), מכאן שלחוסכים שהפקידו כספים לערוצי חיסכון אחרים, לא תתאפשר בהכרח העברה של כל כספיהם אל קופת גמל להשקעה. 

6. ניוד החיסכון

נכון להיום אין עדיין אפשרות לנייד את כספי החיסכון בקופות גמל להשקעה בין בתור אירוע מס הגורר תשלום מס רווח הון. 

7. מסלולי השקעה

ההפקדה לחיסכון בקופות גמל להשקעה היא במסלולי השקעה חדשים.

 

תיקון 190 או קופת גמל להשקעה: איזו מהאפשרויות היא הבחירה הנכונה?

גם חיסכון לפי תיקון 190 וגם קופות גמל להשקעה מאפשרים לחוסך להפוך את כספי החיסכון שלו לקצבה מוכרת – היינו, קצבה הפטורה ממס. ההחלטה באיזה ממוצרי החיסכון הללו יותר ישתלם לכם לחסוך, תלויה בשני פרמטרים: טווח ההשקעה הדרוש, והגיל בו תהיו מעוניינים לפדות את כספי החיסכון שלכם. עבור חוסכים שמתכננים למשוך את כספיהם לפני שימלאו להם 60, הפתרון הרלוונטי הוא קופת גמל להשקעה.

גם עבור חוסכים שמתכננים למשוך את הכספים לאחר גיל 60, אך אינם זכאים לקבלת קצבת פנסיה מינמלית לפי השיעור הקבוע בחוק, חיסכון בקופת גמל להשקעה עשוי להתאים יותר. לעומת זאת, אלו שמתכננים למשוך את כספי החיסכון אחרי גיל 60, ושיש להם זכאות לקצבת פנסיה מינימלית בסכום שנקבע בחוק, עשויים להפיק תועלת רבה יותר מחיסכון על פי תיקון 190.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.