חשבת למשוך את כספי הפנסיה?
אל תעשה/י זאת בפזיזות!
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תוכן עניינים

פקודת מס הכנסה לתיקון 190

אין זה סוד כי כאשר אדם פורש מעבודתו, הוא נדרש לבצע היערכות מחודשת מבחינה פיננסית. זאת מאחר ועם היציאה לגמלאות, ממצב בו אנו נשענים על המשכורות שלנו, לפתע מקור ההכנסה העיקרי של הגימלאי הופך להיות החיסכון הפנסיוני שלו.

היות ובעשורים האחרונים חלה עלייה משמעותית בתוחלת החיים, לא מן הנמנע כי קצבת פנסיה לבדה לא תספיק כדי לאפשר לאדם לשמור על רמת החיים בה היה מורגל טרם פרישתו, לאורך זמן.

מכאן שכל ישראלי שמעוניין לקחת את עתידו הכלכלי בידיו, עשוי להפיק תועלת רבה מבחינה של ערוצי חיסכון משתלמים לטווח הבינוני והארוך והטבות המס שהם מציעים במועד ההפקדה, בדמי הניהול ובמעמד משיכת הכספים. כאן בדיוק נכנס לתמונה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

מעוניינים לגלות במה מדובר ואם תיקון 190 רלוונטי עבורכם? קראו את המדריך שלפניכם.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – במה מדובר?

בשנת 2012 נכנס לתוקף "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 190 והוראת שעה), התשע"ב – 2012", וחולל מהפכה של ממש בתחום החיסכון לגיל הפנסיה וענף ההשקעות. בהתאם לתיקון 190, פקודת מס הכנסה כיום קובעת כי ניתן יהיה להשתמש בקופת גמל בתור מכשיר חיסכון אטרקטיבי לטווח הבינוני והארוך או לחילופין – כמכשיר קצבתי בו יוכלו עמיתים לחסוך כספים לקראת גיל הפרישה, בתנאים מיטיבים.

בין התועלות שמציעות קופות הגמל לחוסכים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: שמירה על נזילותם של כספי החיסכון, דמי ניהול מופחתים, ואף הטבות מס אטרקטיביות ביותר עבור בעלי הקופות ויורשיהם במועד הפדיון.

מה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מחדש לנו בעצם?

אם בעבר מקובל היה לחסוך כספים לגיל פרישה באופן עצמאי, באמצעות קרן נאמנות או פיקדון בנקאי, הרי שכיום – תודות לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, חוסכים מעל גיל 60 יכולים לבחור להשקיע את סכומי הכסף הנזילים העומדים לרשותם, בקופת גמל שמציעה תנאים אטרקטיביים יותר מן החלופות, כגון הטבה נאה בדמי הניהול והנחות במיסוי בעת משיכת הכספים, עליהן נפרט בהרחבה בהמשך.

בנוסף, ניתן להפוך את החיסכון בקופות גמל לפי תיקון 190, למכשיר קצבתי אשר מזכה את החוסכים בפטור מלא ממס, במידה ויבחרו לפדות את הכספים בתור קצבה מוכרת.

האם תיקון 190 רלוונטי גם עבורי?

אם מלאו לכם 60, ויש לכם זכאות לקצבת פנסיה מינימלית על סך 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020), ההפקדה לקופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בהחלט עשויה להיות משתלמת עבורכם. תקנה 190 מאפשרת לכם להפקיד את הסכומים הנזילים העומדים לרשותכם לקופת הגמל על מנת להגדיל את סכום הקצבה החודשית לה תהיו זכאים עם יציאתכם לגמלאות, וליהנות מפטור מלא ממס (עד התקרה הקבועה בחוק).

במידה ועומדת לרשותכם קצבה מזערית בשיעור הקבוע בחוק (כמצוין מעלה), תודות לתיקון 190 עדיין תוכלו להנות מהטבות מס גם במידה ותבחרו לבצע משיכה הונית של הכספים שצברתם בקופת הגמל שלכם.

ומה אם טרם מלאו לי 60 וברצוני להפקיד כספים בקופת גמל על פי תיקון 190?

גם חוסכים שגילם מתחת ל- 60, יכולים להפקיד כספים לקופות גמל לפי תיקון 190 וליהנות מכל ההטבות והיתרונות שמציעות קופות גמל רגילות. עם זאת, חשוב להכיר בעובדה כי הזכאות להטבות המס במשיכת הסכומים הצבורים בקופת גמל כזו, מותנית בהגיעו של החוסך לגיל 60.

למה משתלם לחסוך לגיל פרישה דווקא בעזרת קופות גמל לפי תיקון 190?

תקנה 190 לפקודת מס הכנסה מציעה אפיק חיסכון משתלם עבור חוסכים שברשותם סכומי כסף נזילים המנוהלים בערוצי חיסכון או פיקדון שאינם מניבים תשואות. הפקדה של הכספים הללו לקופות גמל לפי תיקון 190, טומנת בחובה פוטנציאל להפיכת כספים אלו לחסכונות רווחיים, שיאפשרו לבעליהם ליהנות משקט כלכלי עם יציאתם לפנסיה.

תיקון 190 – על אילו הטבות מיסוי מדובר?

כפי שציינו, החיסכון באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, טומן בחובו כמה הטבות מיסוי מאוד משמעותיות עבור החוסכים:

1. במקרה בו החוסך מעל גיל 60 ויבחר לבצע משיכה של כספי החיסכון בקופת הגמל כסכום הוני (במשיכה חד פעמית), הוא יזכה להנחה על המס אותו ידרש לשלם בגין הרווחים בקופה (מס רווחי הון), בהשוואה למס אותו היה משלם כנגד משיכה הונית של כספי מערוצי חיסכון אחרים (כמו קרן נאמנות / תוכנית חיסכון / תיק השקעות מנוהל וכן הלאה).

2. אם מס רווחי הון על משיכת כספים ממכשירי חיסכון קונבנציונליים עומד על 25% מן הרווח הריאלי (הרווחים מן ההשקעה בניכוי אינפלציה), הרי שבמקרה של משיכה הונית של חסכונות הצבורים בקופות גמל לפי תיקון 190, לאחר גיל 60 החוסך ישלם מס רווח הון בגובה 15% בלבד מהרווח הנומינלי (הרווח על ההשקעה, כולל האינפלציה).

3. חוסך שיבחר למשוך את חסכונותיו הצבורים בקופת גמל על פי תיקון 190, בתור קצבת פנסיה, יהיה זכאי לפטור מלא ממס רווח הון וכן לפטור ממס על הקצבה עצמה.

4. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר גם להעביר את הכספים המנוהלים בקופת גמל לפי תיקון 190, ממסלול השקעה אחד למשנהו, או לקופת גמל אחרת, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס, המחויב בתשלום מס רווח הון.

האם יש הבדל בדמי הניהול בין קופת גמל לפי תיקון 190 ומכשירי חיסכון חלופיים?

דמי הניהול שמקובל לנכות מהחיסכון באפיקים כמו קרן נאמנות, פוליסת חיסכון, תיק ניירות ערך מנוהל, או מסחר בבורסה דרך הבנק – הם גבוהים מאלו שנגבים בקופות הגמל.

בנוסף, קופות הגמל מצטיינות גם בעמלות קנייה ומכירה נמוכות יותר של מניות וניירות ערך, כך שמדובר במכשיר שהוא אטרקטיבי יותר מן החלופות הקיימות, הן בהיבט של חיסכון לטווח הבינוני והארוך, והן עבור השקעות. החוסכים בקופת גמל לפי תיקון 190, יוצאים נשכרים גם ממבחר אפיקי ההשקעות הרחב שערוץ זה מציע, לרבות כאלו שאינם זמינים להשקעה באופן ישיר בכלים אחרים.

במקרה של פטירת החוסך – מה עולה בגורלם של הכספים הצבורים בקופת הגמל לפי תיקון 190?

אחד היתרונות הבולטים בקופות גמל הוא האפשרות למינוי מוטבים, תכנון עיזבון והעברה בין דורית של הכספים הצבורים בקופה במקרי פטירה.

במקרה של פטירת החוסך לפני הגיעו לגיל 75, היורשים של קופת הגמל שהיתה תחת בעלותו, יהיו זכאים אף הם לפטור בשיעור של 100% ממס רווח הון על הרווחים הצבורים בקופת הגמל.

במקרה של חוסך שנפטר לאחר גיל 75, יורשי קופת הגמל שלו, זכאים לבחור בין:

1. משיכה הונית (חד פעמית) של הכספים בקופת הגמל בתשלום מס רווחי הון מופחות (במקום 25% מהרווח הריאלי – ישלמו 15% בלבד מהרווח הנומינלי).

2. קבלת הכספים כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס רווח הון.

כיצד מתבצעת משיכת כספים מקופות גמל על פי תיקון 190?

משיכת הסכומים שנצברו בקופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מחייבת הגשה של בקשת משיכה, עם צילום ת"ז של מגיש הבקשה, ו – 3 תלושי קצבת פנסיה שמטרתם להוכיח כי המבקש מקבל פנסיה מינימלית על פי השיעורים הקבועים בחוק.

האם ניתן למשוך חלק מכספי קופת הגמל ועדיין לשמור על הזכאות להטבות המס לפי תיקון 190?

קופות גמל מאפשרות לחוסך לקבל הלוואה כנגד חסכונותיו בקופה, בתנאי ריבית אטרקטיביים של פריים 0.5% –  ולפרוס אותה לתקופה של עד 7 שנים.

הלוואה כזו היא פתרון משתלם למי שרוצה לבצע משיכה חלקית של הצבירה שלו בקופת הגמל ולשמור על זכויותיו בקופה, כמו התשואה שהשקעותיו נשאו והטבות המס שתיקון 190 לפקודת מס הכנסה מזכה בהן את החוסכים שחצו את גיל 60.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מידע נוסף