חשבת למשוך את כספי הפנסיה?
אל תעשה/י זאת בפזיזות!
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תוכן עניינים

לפי תיקון 190, מתי מקבלים פטור מלא ומתי פטור חלקי על מס בפידיון

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012 והגדיל את כמות הפטורים שניתן לקבל על תשלומי המס בפדיון החסכונות הפנסיוניים בגיל הפרישה. במסגרת תיקון 190, חוסכים שהגיעו לגיל 60 יכולים להשקיע בשוק ההון על ידי הפקדה חד פעמית של כספים לקופות גמל, מבלי לאבד את נזילות הסכומים המופקדים.

אלו שיבחרו לחסוך כספים לקראת הפנסיה לפי תיקון 190, יהיו רשאים לבחור בין האפשרות של משיכת כספי החיסכון שנצברו לזכותם, בתור קצבה קבועה, לבין היוון הקצבה על ידי משיכה של הכספים כסכום חד פעמי.

בחירת אופן הפדיון היא זו שתקבע האם הפורש יהיה זכאי לקבל פטור מלא או פטור חלקי על המס במעמד המשיכה. תחת אילו תנאים ניתן לקבל פטור מלא במשיכת הכספים ומתי מקבלים פטור חלקי? על כך נסביר במדריך הבא.

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ואילו פטורים ממס הוא מעניק?

תיקון 190 הינו מקבץ של סעיפים שנוספו לפקודת מס הכנסה בשנת 2012, במטרה להנהיג כמה שינויים עקרוניים הרלוונטיים לתחום החיסכון לגיל הפנסיה ותכנון המס בהקשר זה.

השינוי העיקרי שנכנס לשוק מוצרי החיסכון בעקבות החוק החדש, בא לידי ביטוי באפשרות שניתנה לחוסכים מעל גיל 60 להפקיד את הכספים הנזילים שלהם לקופות גמל וליהנות משלל הטבות מיסוי אטרקטיביות במועד פדיון הכספים. כל זאת במטרה לעודד אנשים להגדיל את נפח ההכנסות הצפויות להם לאחר פרישתם מעבודתם.

נכון להיום, את הכספים המופקדים בקופות גמל על פי תיקון 190, ניתן למשוך בתור קצבת פנסיה חודשית, או בתור סכום הוני חד פעמי – בהנחה והחוסך מקבל קצבת פנסיה מינימלית לפי השיעורים הקבועים בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020). הבחירה אם לבצע משיכה הונית או קצבתית של כספי החיסכון, נתונה בידי החוסך, וכתלות בה – יקבע אם הפורש יהנה מפטור מלא או פטור חלקי מתשלום מיסים בפדיון הכספים.

מתי ניתן לקבל פטור מלא ממס במשיכת הכספים מהחיסכון על פי תיקון 190?

כאשר כספי החיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נמשכים בתור קצבת פנסיה חודשית וקבועה, זכאי הפורש לקבל פטור מלא מתשלום מס רווחי הון. בנוסף על כך, גם קצבת הפנסיה עצמה תהא פטורה ממס. זאת בכפוף לכך שהפורש הגיע לגיל הפנסיה המוגדר בחוק:

גיל 67 – כשמדובר בגברים, או גיל 62 עבור נשים (הנתונים מעודכנים לשנת 2020).

מתי מקבלים פטור חלקי ממס במשיכת הכספים מהחיסכון על פי תיקון 190?

כאשר כספי החיסכון שנצברו בקופת הגמל לפי תיקון 190, נפדים כסכום חד פעמי (משיכה הונית של הכספים), זכאי הפורש לקבל פטור חלקי על המס בפדיון, כך שיהיה חייב בתשלום מס רווחי הון בסך 15% בלבד על הרווח הנומינלי (רווח ברוטו שלא תלוי במדד).

מדובר בהטבת מס מכובדת מאוד ביחס למה שנהוג לשלם בגין היוון הכספים מערוצי החיסכון המקבילים, כמו קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון ותיקי מניות מנוהלים, שמגיע ל –  25% מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד).

הזכאות לפטור החלקי לפי תיקון 190, מותנית בכך שגיל הפורש יהיה מעל 60 בעת הגשת הבקשה למשיכת הכספים. בנוסף, ידרש הפורש להציג 3 תלושי קצבה המעידים על כך שהוא מקבל קצבת פנסיה מזערית על פי הסכום המוגדר בחוק במועד בקשת המשיכה (מדובר על סכום של 4,525 ש"ח לחודש נכון לשנת 2020).

מן הראוי לציין בהקשר זה, כי מתוך כלל כספי החיסכון שנצברו בשנה נתונה בקופת הגמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, סכום בן 34,848 ש"ח (נכון לשנת 2020) נותר "מרותק" לקופת הגמל ויהיה זמין למשיכה הונית רק בכפוף לקבלת אישור מיוחד ממס הכנסה, על ידי הגשה של טופס 161 ד' בעת היציאה לפנסיה. משיכת הרובד הראשוני הנ"ל של הכספים הצבורים בקופת הגמל, תהא אפשרית בכפוף לתשלום מס שולי.

איזה פטור ממס ניתן בהעברה בין דורית של החיסכון על פי תיקון 190?

על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, במקרה בו החוסך ילך לעולמו, קיימים 2 פתרונות לטיפול בכספים שנצברו בקופת הגמל לזכותו, ולכל אחד מהם משמעות שונה בהיבטי המיסוי:

1. באם החוסך נפטר לפני שמלאו לו 75 שנים

היורשים שהוגדרו בקופת הגמל שלו יוכלו לפדות את הכספים שנצברו בקופה ולקבל פטור מלא מתשלום מס רווחי הון.

2. באם החוסך נפטר אחרי שמלאו לו 75 שנים

היורשים שהוגדרו בקופת הגמל שלו יוכלו לבחור בין האפשרות לפדות את כספי החיסכון במשיכה הונית ולשלם מס רווח הון מופחת בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי (במקום 25% מהרווח הריאלי, כנהוג במכשירי חיסכון אחרים) או לחילופין – לקבל את הכסף בתור קצבה אשר תפטור אותם לחלוטין מחובת תשלום מס רווחי הון.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מידע נוסף