מהי התקרה בהפקדה לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

בהפקדת כספים לחיסכון בקופת גמל או מכשירים פנסיוניים אחרים (קרנות פנסיה או פוליסות ביטוח מנהלים) לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, קיימת תקרת הפקדה שסכומה משתנה בהתאם לגיל החוסך.

תקרת ההפקדה עשויה להגיע לסכום של כמה מיליוני שקלים, והיא נקבעת על פי מכפלת השכר הממוצע במשק במקדם תוחלת חיים קבוע, אשר מוגדר על פי גילו של החוסך. מהי, אם כן, התקרה בהפקדה לפי תיקון 190 נכון לשנת 2020, וכיצד היא מחושבת בדיוק?

על כך נסביר במדריך הבא.

הנוסחה לחישוב תקרת ההפקדה לחיסכון פנסיוני על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

בהפקדה לקופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה חדשה לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, קיימת תקרת הפקדה שגובהה נקבע, כאמור, על פי מכפלת השכר הממוצע במשק במקדם קבוע אשר מוגדר לפי גיל החוסך. נכון לשנת 2020, התקרה בהפקדה לקופת גמל בהתאם לתיקון ,190 עשויה להגיע עד סכום של מיליוני ש"ח.

הנוסחה לחישוב הסכום המרבי שניתן להפקיד בקופות גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה היא כדלקמן:

חוסכים מתחת לגיל 67: ארבע פעמים השכר הממוצע במשק כפול מקדם תוחלת החיים הרלוונטי לגילו של החוסך (בהתאם לפירוט בטבלה שלהלן).

חוסכים מעל גיל 67: חמש פעמים השכר הממוצע במשק כפול מקדם תוחלת החיים הרלוונטי לגילו של החוסך (בהתאם לפירוט בטבלה שלהלן).

להלן טבלת מקדמי תוחלת החיים המשמשת לחישוב של תקרת ההפקדות לקופות גמל ומכשירים פנסיוניים אחרים (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים) על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה:

בטבלת מקדמים זו, תוכלו לראות, לצורך הדוגמא, כי מקדם תוחלת החיים עבור חוסך שגילו מתחת ל – 60 עומד נכון להיום על 217, ואילו השכר הממוצע במשק נכון לשנת 2020, עומד על סכום של 10,551 ש"ח. 

כך תחשבו את תקרת ההפקדה שלכם למכשירים פנסיוניים על פי תיקון 190 בשנת 2020

היות ונוסחת החישוב של הסכום המקסימלי שחוסכים מתחת לגיל 67 רשאים להפקיד למכשירים פנסיוניים על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, היא 4 פעמים השכר הממוצע במשק כפול מקדם תוחלת החיים הרלוונטי לגילו של החוסך, אם אתה חוסך שהגיע לגיל 60, פירושו של דבר הוא שעל פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, תהיה לך אפשרות להפקיד לקופת הגמל, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלך סכום כספי כולל עד תקרה של של 9,158,268 ש"ח, על פי התחשיב הבא: 

לחילופין, במקרה שמדובר בחוסך בגיל 67, יבוצע החישוב באופן זה:

5 פעמים השכר הממוצע במשק כפול מקדם תוחלת החיים הרלוונטי לגילו של החוסך – במקרה זה עומד על 180. בהתאם לכך, על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, חוסך שהגיע לגיל 67 יוכל להפקיד לקופת הגמל, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלו, סכום כספי כולל עד תקרה של 9,495,900 ש"ח, על פי התחשיב הבא:

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.