מהו גובה הקצבה המזערית לפי תיקון 190 בשנת 2020?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מתנה את נזילותם של הכספים הנצברים בחסכונות פנסיוניים , בהגיעו של החוסך לגיל 60 לפחות וביכולתו להציג 3 תלושי פנסיה המעידים על כך שהוא מקבל קצבה מזערית בהתאם לסכום הקבוע בחוק במועד המשיכה. מהו גובה הקצבה המינימלית המוגדרת בחקיקה לעניין תיקון 190 נכון לשנת 2020, מה משמעותה של הקצבה המזערית בהקשר למשיכת הכספים, ומה עושה מי שאינו זכאי לקצבת פנסיה מזערית בסכום זה? על כך במאמר שלפניכם.

 

מהו סכום הקצבה המזערית הנדרש לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2020?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה קובע כי גובה הקצבה המזערית לשנת 2020 עומד על סכום של 4,525 ש"ח. חוסכים שיש ברשותם קצבת פנסיה מזערית בסכום זה יוכלו להפקיד את כספיהם הנזילים במכשירי חיסכון פנסיוניים כמו קופות גמל ולפדות אותם בהמשך בכפוף לתשלום מס רווח הון בסך 15 אחוזים מן הרווח הנומינלי (רווח ברוטו שאינו תלוי מדד) במקום תשלום מס רווח הון בסך 25 אחוזים מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד), כפי שנהוג לגבות במשיכת כספים מאפיקי השקעה שונים.

 

רגע, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה… תזכירו לי במה מדובר?

בעבר הלא מאוד רחוק, מקובל היה לחסוך כספים לגיל הפנסיה באופן עצמאי, בעזרת מכשירי חיסכון כמו קרנות נאמנות או פיקדון בנקאי. אולם בשנים האחרונות – הודות לעדכון פקודת מס הכנסה שנקרא תיקון 190, חוסכים מגיל 60 וצפונה, יכולים לבחור להשקיע את הכספים הנזילים שעומדים לרשותם, בקופות גמל שמציעות תנאים אטרקטיביים יותר ממכשירי החיסכון החלופיים, כגון הנחה יפה בדמי הניהול והטבות מיסוי במעמד משיכת הכספים.

יתרה מכך, קיימת האפשרות להשתמש בחיסכון בקופות גמל לפי תיקון  190 לפקודת מס הכנסה, בתור מכשיר חיסכון קצבתי אשר מזכה את החוסכים בפטור מלא מתשלום מס בפדיון, במידה ויבחרו לפדות את הכספים בתור קצבה מוכרת. בקצרה, על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, כיום ישנה האפשרות לעשות בקופות גמל שימוש בתור אפיקי השקעה אטרקטיביים לטווח הארוך והבינוני או בתור מכשיר חיסכון פנסיוני בו יוכלו גמלאים לחסוך כספים לקראת גיל הפרישה, בתנאים משתלמים במיוחד.

בין היתרונות הרבים המוצעים במסגרת החיסכון בקופות הגמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ישנה האפשרות לשמור על נזילות הכספים המופקדים לחיסכון, ליהנות מדמי ניהול נמוכים בהשוואה לערוצי השקעה מתחרים, לבחור במגוון מסלולי השקעה (עם אפשרות לנייד את הכספים ביניהם ללא אירוע מס), ולנצל הטבות מס משמעותיות מאוד, במועד משיכת הכספים (הטבות אלו תקפות גם עבור בעלי החיסכון וגם עבור היורשים שלהם).

 

מה משמעותה של הקצבה המזערית בהקשר למשיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני?

התנאי למשיכת כספי הגמל במשיכה חד פעמית (משיכה הונית) הינו שלרשות החוסך תעמוד קצבת זקנה שגובהה לפחות כגובה הקצבה המינימלית הקבועה בחוק במועד הגשת בקשת המשיכה (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020). במידה וקצבת הפנסיה של החוסך אינה מגיעה לסכום הקצבה המזערית הקבועה בחוק, ביצוע משיכה הונית של החיסכון לא יתאפשר.

 

מדוע חשוב לבדוק את גובה הקצבה הצפויה שמצטרפים לחיסכון לפי תיקון 190?

חוסכים שגילם מעל 60, שמקבלים או צפויים לקבל קצבת זקנה מזערית בסכום של יותר מ – 4,525   ש"ח (נכון לשנת 2020), יוכלו להפיק תועלת מכל היתרונות שמציע תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בכפוף לעמידה בשני התנאים הנ"ל.​

פירוש הדבר הוא שהפטור ממס ניתן כתלות הן בגילו של החוסך והן בזכאותו לקבלת קצבת פנסיה מזערית. לכן, במקרים שבהם קצבת הפנסיה אותה החוסך צפוי לקבל בגיל הפרישה, מוערכת בסכום חודשי הנמוך מ – 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020), הכספים בחיסכון הפנסיוני שלו יחויבו במלואם במס בשיעור של 35 אחוז.

 

מה עושה מי שאין לו קצבת פנסיה מזערית ורוצה לחסוך כספים במסגרת תיקון 190?

במידה ואינכם זכאים לקצבת פנסיה מזערית על פי הסכום הקבוע בחוק במועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים (לפחות 4,525 ש"ח נכון לשנת 2020), פירוש הדבר הוא שלא תהיה לכם אפשרות לבצע משיכה הונית (משיכה חד פעמית) של הכספים מקופת הגמל שלכם, על פי תיקון 190. מכאן שקופת הגמל שלכם תוכל לשמש אתכם בתור מכשיר קצבתי בלבד, ממנו תשולם לכם קצבת פנסיה קבועה מדי חודש בחודשו.

במידה ואינכם זכאים לקבלת פנסיית זקנה מזערית בסכום של 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020) ומעלה, תוכלו למשוך את הכספים שתצברו בקופת גמל במסגרת תיקון 190, בתור קצבת פנסיה בלבד (ולא במשיכה הונית כסכום חד פעמי).

עבור חוסכים שמתכננים למשוך את הכספים לאחר גיל 60, אך אינם זכאים לקבלת קצבת פנסיה מינמלית לפי השיעור הקבוע בחוק, חיסכון בקופת גמל להשקעה עשוי להתאים יותר. חוסכים שנולדו לפני ה- 1 בינואר, לשנת 48 ' יוכלו לחילופין לבחור להשקיע את חסכונותיהם בתוכנית חיסכון, על מנת לנצל את הטבת המס לה הם זכאים מתוקף סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.