מאיזה גיל כדאי להפקיד כספים לקופות גמל על פי תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נכנס לתוקף בשלהי שנת 2012 והכניס לחקיקה הנוגעת למוצרי החיסכון לגיל פרישה כמה שינויים מהותיים. שינויים אלו השפיעו על תנאי החיסכון והיבטי המיסוי הנוגעים להם. המטרה העיקרית של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה היתה לעודד חוסכים בגיל השלישי ואת מי שקרבים אליו, לחסוך כספים לקראת יציאתם לגמלאות.

זאת על ידי השקעה של סכומי הכסף הנזילים שברשותם במכשירים משלמי קצבה, המציעים לחוסכים לטווח הבינוני ארוך חבילת תנאים משתלמת במיוחד, לרבות הטבות מס נאות ודמי ניהול מוזלים ביחס לאפיקי החיסכון האחרים. האם נכון להסיק, אם כך, שהפקדת כספים לחיסכון על פי תיקון 190 היא כדאית אך ורק לציבור הגמלאים? על כך נסביר בהרחבה במאמר הבא.

 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: לאילו גילאים הוא רלוונטי?

פנסיית הזקנה היא מקור ההכנסה העיקרי של כל אדם בישראל היוצא לגמלאות. מכאן שלחיסכון הפנסיוני חשיבות שאי אפשר להתעלם ממנה, עבור כל אחד מאיתנו. עם זאת, כשמדובר על תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, קהל היעד העיקרי אליו החקיקה מכוונת הינו בני הגיל השלישי – היינו, ציבור האזרחים הותיקים הקרבים לגיל היציאה לפנסיה, ואלו שכבר פרשו מעבודתם. היות וגיל הפרישה החוקי בישראל, נכון לשנת 2020, הוא גיל 67 עבור גברים, ו – 62 במקרה של נשים, ניתן לומר כי הרלוונטיות והכדאיות של תיקון 190 מקבלות משנה תוקף עבור חוסכים בני 60 ומעלה.

 

מה מטרתו של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

המטרה שלשמה תוקן תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, היתה בראש ובראשונה להשיב לקופות הגמל את האטרקטיביות שלהן עבור ציבור החוסכים בגילאי 60 ומעלה. זאת על מנת לדרבן ישראלים הקרבים לגיל היציאה לפנסיה, להרחיב את עתודות המזומנים שיעמדו לרשותם לאחר פרישתם משוק העבודה. לשם כך, מאפשר תיקון 190 הפקדה עצמאית של כספים נזילים לקופות גמל, תוך שמירה נזילותם של סכומי הכסף שהופקדו, ובכפוף לקבלת הטבות פיננסיות משמעותיות במיוחד.

 

האם ניתן להפקיד כספים לחיסכון על פי תיקון 190 גם לפני גיל 60?

באופן עקרוני, התשובה לשאלה זו היא חיובית, היות וכל אזרח בישראל רשאי להפקיד כספים לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לבחירתו, על פי תיקון 190, ללא קשר בגילו. למרות זאת, ישנן מגבלות המוגדרות בחקיקה בהקשר לתנאי הפדיון של כספי החיסכון, אשר הופכות את סכומי הכסף שנחסכו על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לכספים בלתי נזילים לפני גיל 60.

פירוש הדבר הוא שכל הטבות המיסוי להם זכאים החוסכים במסגרת תיקון 190 במעמד משיכת הכספים, יהיו זמינים אך ורק עם הגעת החוסך לגיל 60 בכפוף לקבלת שלושת תשלומי הפנסיה הראשונים שלו, בסכום העולה על הפנסיה המזערית הקבועה בחוק. מסיבה זו, ניתן לומר שאף כי ההפקדה לפי תיקון 190 היא אפשרית ברמה הטכנית, גם עבור חוסכים מתחת לגיל 60, היא אינה בהכרח משתלמת עבור חוסכים צעירים יותר, שיתכן ויהיו מעוניינים באפשרות למשוך את הכספים לפני שיגיעו לגיל הפרישה המוגדר בחוק.

 

מתי הפקדת כספים לחיסכון במסגרת תיקון 190 היא אפשרית אך לאו דווקא כדאית?

עבור אלו שמתכננים לפדות את כספי החיסכון שלהם במשיכה הונית (בתור סכום חד פעמי) ולא כתשלומי קצבה קבועים, חשוב לקחת בחשבון כי האטרקטיביות של הטבת המס המוצעת לחוסכים בהיוון הקצבה – תשלום מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15 אחוז בלבד מן הרווח הנומינלי – רווח ברוטו שאינו תלוי במדד (במקום 25 אחוז מן הרווח הריאלי – רווח נטו בקיזוז המדד), תלויה במידה רבה בסביבת האינפלציה במועד המשיכה.

כאשר האינפלציה נמוכה כפי שהיא הייתה בשנים האחרונות, הרי שמדובר בהטבה שמאפשרת חיסכון משמעותי מאוד במס רווח הון. אולם בפועל, קשה לחזות מה יהיה גובה האינפלציה בעתיד הרחוק יותר. כך שחוסכים שהמרחק בינם לבין גיל הפרישה הוא עוד גדול, עשויים לגלות בדיעבד שהשינויים בסביבת האינפלציה פעלו לרעתם בהיבט זה.

גם בהינתן תנאים של אינפלציה אפסית, החוסך עדיין נדרש לקחת בחשבון את העובדה שמשיכה הונית של הכספים מהחיסכון לפי תיקון 190, תתאפשר עבורו עם פרישתו לגמלאות, רק בהינתן ותעמוד לרשותו קצבת פנסיה שלא תפחת מסכום הפנסיה המזערית המוגדר בחוק בגיל הפרישה החוקי (67 לגברים או 62 לנשים נכון לשנת 2020). כלומר, חוסכים צעירים ששוקלים לחסוך כספים במסגרת קופת גמל או מכשיר חיסכון פנסיוני אחר על פי תיקון 190, צריכים להיות מודעים לכך שכדאיות החיסכון באפיק זה תלויה במכלול של גורמים מורכבים שקשה לצפות את הבשלתם במרחק של עשורים מגיל הפרישה.

 

אז מה הפתרון עבור חוסכים צעירים יותר שמעוניינים לחסוך כספים בקופת גמל?

עבור חוסכים שמתכננים למשוך את כספיהם לפני שימלאו להם 60, קיים מכשיר חיסכון שנקרא קופת גמל להשקעה. גם עבור חוסכים שמתכננים למשוך את הכספים לאחר גיל 60, אך אינם זכאים לקבלת קצבת פנסיה מזערית לפי השיעור הקבוע בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020), החיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה עשוי להתאים יותר. בדומה לחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, גם קופות גמל להשקעה מאפשרות לחוסכים להפוך את כספי החיסכון שצברו לקצבה מוכרת, כלומר, קצבה עם פטור מלא מתשלום מס.

 

בשורה התחתונה: מאיזה גיל הכי כדאי להפקיד כספים לחיסכון לפי תיקון 190?

כפי שהוסבר במאמר זה, החיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא פתרון אשר מוכוון לפני הכל, לאוכלוסיה של בני 60 ומעלה. עם זאת, גם חוסכים בגילאים צעירים יותר, אשר מעוניינים להשקיע את כספיהם במוצר חיסכון פנסיוני בתנאים מיטיבים, ושהשמירה על נזילות כספיהם אינה קריטית עבורם – עשויים להפיק תועלת מחיסכון לגיל הפרישה על פי תיקון 190. זאת בתנאי ובכוונתם למשוך את כספי החיסכון בתור קצבת פנסיה רק לאחר שימלאו להם 60.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.