חשבת למשוך את כספי הפנסיה?
אל תעשה/י זאת בפזיזות!
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תוכן עניינים

למי מתאים תיקון 190

תיקון 190 בא להציע מענה לאנשים שבבעלותם נמצאים חסכונות, פיקדונות בנקאיים או כספים נזילים הצבורים בעו"ש, ומעוניינים לקבל תשואה על הכספים הללו על מנת שיוכלו להגדיל את קצבת הפנסיה שלהם.

על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בישראל, כספים נזילים מסוג זה ניתנים להפקדה בקופות גמל להשקעה בדמי ניהול אטרקטיביים לצד הטבות מס שונות.

לאילו אנשים מתאים תיקון 190 לפקודת מס הכנסה? האם תיקון 190 רלוונטי לכל אדם? אילו יתרונות תיקון זה מציע, וכיצד להפיק ממנו את המירב? כל התשובות במדריך שלפניכם.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – לאילו אנשים הוא מתאים?

תיקון 190 מאפשר לאנשים שיש להם כספים נזילים בחשבון הבנק, בפיקדונות מסוג פק"מ, בתיקי השקעות וכיו"ב, להפקיד אותם בקופת גמל לחיסכון (או בשמן ההיסטורי: קופות גמל לתגמולים) ולהנות משלל התועלות שמציעות קופות גמל לחוסכים (אותם נסקור בהמשך), לצד דמי ניהול נמוכים ביחס למכשירי החיסכון החלופיים, והטבות מס משמעותיות ביותר, הניתנות לחוסך במעמד משיכת הכספים.

יתרה מכך, תיקון 190 מאפשר לחוסכים להוריש את כספיהם למוטבים על פי בחירתם, עם פטור מלא או חלקי ממס רווחי הון / מס על הקצבה, בהתאם לגיל הפטירה של החוסך. מסיבות אלו, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע אפיק השקעה אטרקטיבי במיוחד עבור קהל החוסכים שמתקרב לגיל 60 וברשותו סכומי כסף זמינים להשקעה.

 

האם קיימים תנאי סף למשיכת כספים מקופות גמל במסגרת תיקון 190?

על מנת שניתן יהיה למשוך את הכספים שנצברו בקופת גמל על פי תיקון 190, נדרש העמית לעמוד בקריטריונים הבאים: ראשית, גילו חייב להיות למעלה מ – 60. בנוסף לכך, על החוסך להוכיח כי הוא מושך מן הקופה קצבת פנסיה חודשית שגובהה בשיעור קצבת הפנסיה המזערית המוגדרת בחוק, לכל הפחות. היינו, בסכום של 4,525 שקלים לחודש (נכון לשנת 2020).

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – מה הוא נותן לי?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעמית שעומד בתנאי הסף שהוגדרו מעלה, למשוך את סכומי הכסף שהוא הפקיד לקופת גמל, ולשלם מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% בלבד, לעומת מס רווחי הון בגובה 25% כפי שנהוג לשלם בפדיון הכספים ממכשירי חיסכון מסוגים אחרים.

האם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד לכל אחד?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מיועד עבור אנשים אשר מחזיקים את כספיהם הנזילים במסגרת אפיקי חיסכון או פיקדונות שאינם רווחיים.

הפתרון שמציע תיקון 190, בדמות אפשרות להפקדת סכומי כסף חד פעמיים לקופות גמל, יכול להפוך את הסכומים הצבורים הללו לחיסכון מניב לטווח הארוך, שישמש גם כמכשיר קצבתי ייעודי לגיל פרישה ויציע לעמיתים ביטחון כלכלי מסוים.

מעבר לכך, גם בעלי כספים שברשותם חיסכון פנסיוני, עדיין יכולים להפיק תועלת מתיקון 190, על ידי השקעה בקופת גמל כמכשיר חיסכון נוסף, שיגדיל את הכנסתם החודשית בטווח הארוך.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הרקע לחקיקה והמענה שהיא מציעה

בעבר נחשבו קופות גמל בישראל בתור אפיק השקעה אטרקטיבי ביותר. תודות לתשואות היפות והריביות הגבוהות שנשאו קופות הגמל, הן נתפסו בתור מכשיר השקעה לגיטימי ופופולרי לטווח הארוך.

אולם בשנת 2008, בוטלה האפשרות למשוך מקופות גמל את החסכונות לפני גיל הפרישה. כתוצאה מחקיקה זו, ההפקדות בקופות גמל פחתו משמעותית והחוסכים שיכלו עדיין למשוך את כספיהם רוקנו את קופת הגמל שברשותם.

תקנה 190 לפקודת מס הכנסה תוקנה בשנת 2012 בעקבות ההכרה בבעיה שנוצרה עקב הפיכת קופות הגמל למכשירים פנסיוניים, ומתוך הבנה זו, היא באה להציע ערך מוסף לניהול החיסכון ארוך הטווח באמצעות קופות הגמל, על ידי הגדרת מושג חדש של קופות גמל.

כיום, במסגרת תיקון 190, כל אדם בישראל המחזיק בכספים שמופקדים בערוצים שאינם רווחיים בעליל, יכול כעת להשקיע אותם בקופת גמל ולהנות מהתשואות הנאות שהיא מפיקה.

גם בהיבט של פדיון החיסכון מציע תיקון 190 הקלה על החוסכים ומציע אפשרות של משיכה הונית של הסכומים הצבורים, עם תשלום מופחת של מס רווחי הון ביחס לאפיקי החיסכון האלטרנטיביים. גם במידה ומשיכת הכספים מקופת הגמל תבוצע באופן קצבתי, תיקון 190 מקנה פטור ממס הכנסה על הרווחים.

אילו יתרונות גלומים בהעברת כספים לקופות גמל על פי תיקון 190?

העברת כספים לקופות גמל על פי תיקון 190 מציעה לחוסכים יתרונות רבים ומשמעותיים ביותר:

נזילות גבוהה להשקעות בסכומים גבוהים:

אפשרות למשיכה חד פעמית של הכספים (משיכה הונית), מיתרת הכספים הצבורים בקופת הגמל – בחלקם או במלואם, בכל מועד בהתאם לתנאי הסף למשיכה כפי שצוינו מעלה.

בנוסף לכך, מאפשרות קופות גמל להשקעה משיכה של הכספים בפטור ממס (למעט סכום של 34,848 שקלים לשנה שמהווה בסיס לקצבה מזכה, ולכן אינו פטור ממס במעמד משיכת החיסכון).

מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות:

במידה ואתם מבצעים הפקדה לקופת גמל לחיסכון בהתאם לתיקון 190, תוכלו לעבור בין מסלולי השקעה שונים בכל מועד שתחפצו, ללא עלויות נלוות או תשלומי מסים.

פיזור השקעות ונכסים:

בקופות גמל ע"פ תיקון 190, בניגוד להשקעות בניירות ערך או קרנות נאמנות, ניתן לבחור להשקיע גם בנכסים בלתי סחירים בארץ ובעולם (כגון השקעה בנכסי דל"ן מניבים, השקעות בקרנות גידור, הלוואות לא סחירות, קרנות השקעה וכן הלאה).

מכשיר קצבתי פטור ממס:

תיקון 190 מציע פטור ממס בגין קצבת הפנסיה שתשולם מהכספים שהופקו לקופת גמל במסגרתו.

 

דחיית ההתחשבנות עם רשויות המס ותשלום מס מופחת במשיכה הונית:

ככלל, מכירה של ניירות ערך (בין אם מבוצעת מול הבנק או דרך מנהל השקעות בבורסה), מחויבת בתשלום מיידי של מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הערך הריאלי (היינו, הרווח שמתקבל מעסקת המכירה הנ"ל בניכוי העליה במדד המחירים לצרכן).

אולם, כאשר מדובר על קופת גמל להשקעה, תיקון 190 מגדיר כי חישוב מס רווחי הון על כל התשואה המצטברת מתקופת החיסכון, תידחה למעמד משיכת הכספים ולא תעלה על שיעור של 15% מן הרווח הנומינלי.

פירושו של דבר הינו כי כל עוד אנו שיעור האינפלציה נותר נמוך, תיקון 190 מאפשר לעמיתים לשלם מס רווחי הון בשעורים נמוכים ביותר בהשוואה לאפיקי השקעה חלופיים (כגון: קרנות נאמנות, תיקי השקעות מנוהלים וכן הלאה).

 

פטור מתשלום מס על דיבידנדים וריביות על ניירות ערך:

כאשר בוחרים להשקיע בקופות גמל במסגרת תיקון 190, ניתן למשקיעים פטור מתשלום מסים על דיבידנדים וריביות בגין החזקת ניירות ערך ישראליים.

 

ניהול חשבון מוזל:

העלות השנתית של החזקת תיקי השקעות בבנקים, לרבות עמלת שמירת ניירות ערך בבנק, עמלות קנייה ומכירה, ודמי ניהול בקרנות נאמנות, עשויות לנגוס בחיסכון שלכם בשיעור של עד 2% מהצבירה מדי שנה. דמי הניהול ועלויות המסחר בקופות גמל ע"פ תיקון 190 הם מוזלים ואטרקטיביים ביותר ביחס להשקעה באפיקים האחרים.

 

משיכת החיסכון בתנאים מקלים למוטבים במקרה פטירה של העמית:

תיקון 190 מאפשר הורשה של החסכונות לדורות הבאים מבלי לפגוע בהטבות השמורות לעמיתים. במקרה פטירה של החוסך לפני הגיעו לגיל 75 – יורשיו זכאים למשיכה של הכספים בקופת הגמל עם פטור מלא ממס רווחי הון, ובמידה והחוסך נפטר מאוחר מגיל 75 –  מגדיר התיקון תשלום מופחת של מס רווחי הון בסך 15% מן הרווח הנומינלי.

 

הלוואות בתנאים מעולים:

בכפוף לתיקון 190, מוצעות לעמיתים בקופות גמל לחיסכון הלוואות בריביות אטרקטיבית מאוד שניתנות כנגד הסכומים הצבורים בקופת הגמל.

האם תיקון 190 תקף גם במקרה שהחוסך הלך לעולמו?

מן הראוי להזכיר כי אף שהכספים מופקדים בקופות גמל, הם נמצאים בבעלותם של האנשים שהפקידו אותם, וכפועל יוצא – שייכים גם למוטבים שלהם. במידה ועמית שהפקיד כספים לקופת גמל בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הלך לעולמו, מלוא הסכומים שצבר בקופה, יעברו לחזקתם של יורשיו החוקיים.

המוטבים של הנפטר זכאים לבחור בין משיכת הכספים מן הקופה או קבלתם כקצבה קבועה. זאת בכפוף לקריטריונים שנקבעו בתיקון 190 כפי שצוין מעלה, ועל פי גיל המוטבים.

כיצד ניתן למשוך את הכספים בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה בישראל?

במידה והעמית או יורשיו מעוניינים למשוך את הכסף שנצבר בקופת הגמל לחיסכון לאחר שמלאו להם 60 שנים, הם יוכלו לעשות זאת באחד משני אופנים:

  1. משיכת הכספים בתור קצבה חודשית, עם פטור ממס לכל החיים.
  2. משיכת הכספים בצורה הונית (חד פעמית) – בכפוף לתשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% מן הרווח הנומינלי, במקום לשלם מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי, כפי שנהוג בפדיון רווחים מהשקעות באפיקים אחרים.

לסיכום, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא שינוי יחסית קטן בחקיקה, שמגלם בחובו השפעה משמעותית ביותר על החיסכון הפנסיוני של אנשים בישראל.

לתשומת לבך: אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ או משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

התוכן במאמר זה מובא לידע כללי וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מידע נוסף