הסיבה שכדאי לבחור במסלולי השקעה מסוכנים בהפקדות לתיקון 190

מרבית החוסכים שמפקידים כספים לחסכונות במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הם אנשים מבוגרים אשר חוששים לסכן את חסכונותיהם, ולפיכך בוחרים להשקיע אותם במסלולי השקעה סולידיים. נשאלת השאלה האם יש הצדקה להפקדה של כספי החיסכון במסגרת תיקון 190 דווקא במסלולי השקעה בסיכון גבוה יותר (עם חשיפה נרחבת למניות), גם במקרה של חוסכים מבוגרים. בסוגיה זו נעסוק בהרחבה במאמר הבא.

 

הפקדה לחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: לאיזו מטרה?

המטרה בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הינה לעודד את האוכלוסייה המבוגרת בישראל לעבות את החסכונות הפנסיוניים שלה. זאת על מנת שלאחר היציאה לגמלאות יוכלו הפורשים לשמור על רמת החיים שהורגלו בה בימים בהם עבדו וקיבלו משכורת קבועה.

תקנה 190 לפקודת מס הכנסה מדרבנת את החוסכים להפקיד כספים נזילים שצברו במסגרת מכשירים פנסיוניים (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים או קופות גמל), על ידי הענקת הטבות מס מפתות במעמד הפדיון, לצד אפשרות להוריש את כספי הגמל בקלות, וגמישות בניהול של מכשירי החיסכון הללו.

 

האם בחיסכון במסגרת תיקון 190 הכספים מושקעים בשוק ההון?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד לאפשר לקהל החוסכים הקרבים לגיל הפרישה להפקיד את הכספים הנזילים שברשותם למוצר חיסכון המושקע בשוק ההון, דרך כל מכשיר פנסיוני קצבתי אשר זמין בשוק -קרי: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל חדשה.

 

למה כדאי לי להשקיע את הכספים שלי דווקא דרך קופת גמל על פי תיקון 190?

בזכות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אשר נחקק בשנת 2012, קופות גמל מציעות כיום פתרון אטרקטיבי ביותר לאפיקי החיסכון המסורתיים כמו תוכניות חיסכון ופוליסות ביטוח מנהלים, בהן נוהגים ישראלים רבים לחסוך כספים לקראת גיל פרישתם לגמלאות.

ההשקעה בקופות גמל לפי תיקון 190 היא אלטרנטיבה משתלמת בכמה מישורים. אחד מבין השיקולים העיקריים להפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190, הוא מבחר מסלולי ההשקעה הזמינים למשקיעים בקופות הגמל, אשר ביניהם יכול החוסך לבחור לעבור בקלות יתרה, בהתאם לרמת הסיכון שהוא מעוניין לחשוף את התיק אליה ולגובה התשואה שהוא שואף להשיג על כספיו.

מאחר ובנוסף לכל התועלות שצוינו מעלה, קופות גמל מאפשרות לחוסכים לבחור מתוך מגוון של מסלולי השקעה ולשלם דמי ניהול נמוכים מכפי שמשלמים בפוליסות ביטוח מנהלים, הפקדה לקופת גמל על פי תיקון 190 הפכה לערוץ ההשקעות הנבחר של פורשים הקרבים לגיל הפנסיה ומתכננים לבצע היוון כספים עם פרישתם (משיכה הונית כסכום חד פעמי).

 

באילו מסלולי השקעה ניתן לנהל את הכספים המופקדים לקופות גמל לפי תיקון 190?

החיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190 נעשה אל מול מסלולי השקעות ותיקים, אשר להם נתוני תשואה זמינים הניתנים למעקב. בקופות גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אפשר למצוא מבחר רחב של מסלולי השקעה במוצרים פיננסיים ושווקים שונים, לפי העדפתו של המשקיע. החוסך יכול לבחור לפצל או להעביר את הכספים בקופת הגמל שלו ממסלול השקעה אחר לאחר, בהתאם לרמת הסיכון הרצויה לו.

הקופות מציעות מסלולי השקעה ברמת סיכון נמוכה (סולידיים), מסלולי השקעה עם חשיפה מצומצמת לשוק ההון, מסלולים ברמת סיכון גבוהה – עם חשיפה מנייתית גבוהה וכדומה. יתרה מכך, קופות גמל לפי תיקון 190 מאפשרות השקעה גם בנכסים בלתי סחירים, כמו ניירות ערך מכל העולם, השקעות בנכסים נדל"ניים, הנפקות או השקעה בתשתיות.

זהו אפיק השקעות שכמעט אינו זמין עבור משקיעים במכשירי ההשקעה החלופיים. ניהול ההשקעות באפיק זה מבוצע בידי מנהלי השקעות מקצועיים מטעם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המספקים את הקופות, אלא אם החוסך מעוניין לנהל את התיק שלו באופן עצמאי במסלול IRA (קופת גמל בניהול אישי).

 

למה כדאי לבחור דווקא במסלולי השקעה בסיכון גבוה בהפקדה לחיסכון על פי תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחוסכים בגילאי 60 ויותר, אשר מקבלים קצבת פנסיה בגובה של למעלה מסכום הפנסיה המזערית הקבועה בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020), לבצע משיכה הונית של כספי הגמל שלהם. זאת בכפוף לתשלום מס רווחי הון בשיעור מוזל של 15 אחוזים מתוך הרווח הנומינלי בקופה (כלומר 15% מהרווח ברוטו שאינו תלוי מדד), במקום לשלם מס רווחי הון בשיעור של 25 אחוזים מתוך הרווח הריאלי שנצבר בקופת הגמל (הרווח נטו בקיזוז המדד).

כלומר, תיקון 190 מציע למשקיעים בקופות גמל הטבת מס מאוד משמעותית במעמד המשיכה. מכאן שלחוסכים אשר בחרו להפקיד כספים לקופת גמל על פי תיקון 190, משתלם להגדיל את החשיפה למסלולי השקעה בסיכון גבוה דווקא במכשיר זה ולצמצם את החשיפה להשקעות בסיכון בערוצי השקעה אחרים (כגון קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון וניהול תיקי מניות) בהם הם צפויים לשלם מס רווח הון של 25 אחוזים בעת הפדיון.

משקיע שבחר להעביר את חסכונותיו מחשבון הבנק שלו או הפקדון הבנקאי הסולידי רק כדי להשקיע אותם במסלול השקעה שמרני בתיקון 190, למעשה אינו מנצל את פוטנציאל הרווח שמציע התיקון לחוסכים.

 

ומה אם הבורסה קורסת פתאום?

בניגוד להשקעות בבורסה באפיקים אחרים כדוגמת קרנות נאמנות, כאשר מדובר בקופות גמל במסגרת תיקון 190, למשקיעים שמורה הזכות להעביר את הכספים שהפקידו בין מסלולי השקעה שונים בכל שלב, על פי המצב בשוק ההון והעדפתם האישית לגבי רמת החשיפה למניות בתיק ההשקעות שלהם.

היות ובקופות גמל על פי תיקון 190, המעבר בין מסלולי השקעה אינו נרשם כאירוע מס אשר גורר חבות לתשלום מס רווח הון, החוסך יכול ליהנות מכל העולמות, להרוויח ולחסוך בהוצאות ניהול ובמיסים. כלומר, במידה ותידרשו לכך, תוכלו לעבור בקלות ובכל עת בין מסלול השקעה בסיכון נמוך למסלול השקעה מנייתי יותר (ברמת סיכון גבוהה), ולהיפך.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.