כל השאלות והתשובות בנושא תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקפו בשנת 2012 והביא לשינוי משמעותי בתחום ההשקעות והחיסכון לטווח הבינוני ארוך. במאמר שלפניכם תמצאו אסופה של שאלות ותשובות נפוצות שעולות לגבי תיקון 190, שבעזרתה תוכלו להבין מה מהותו של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה וכיצד תוכלו לעשות בו שימוש על מנת למקסם את הרווחים מהכספים שחסכתם לאורך השנים ולהגדיל את ההכנסות שלכם לאחר היציאה לגמלאות.

להלן אסופת השאלות שעולות לעתים קרובות בהקשר של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה:

 

1. מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נכנס לתוקפו במהלך שנת 2012 והביא עימו כמה שינויים מהותיים בחקיקה בתחומי המיסים והחסכונות ארוכי הטווח. הבשורה העיקרית שהביא עימו תיקון 190, היא בדמות האפשרות שהוא מעמיד בפני ציבור החוסכים הישראלי שחצו את גיל 60, להשקיע את הכספים הנזילים שברשותם, בקופות גמל בתנאים נוחים, וליהנות משלל הטבות מס אטרקטיביות ביותר.

 

2. למה נועד תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

המטרה שלשמה נחקק תיקון 190 היא בין השאר לצמצם את הפגיעה בחסכונות לטווח הבינוני, אשר נוצרה עקב הפיכתן של קופות הגמל למוצרי חיסכון פנסיוניים בלבד, בעקבות שינויים בחקיקה בשנת 2008. תיקון 190 בא להשיב לקופות הגמל את האטרקטיביות שלהן בעיני קהל החוסכים בגילאי 60 וצפונה, כדי לעודד אנשים רבים יותר הישראל להגדיל את חסכונותיהם לגיל הפנסיה.

 

3. עבור מי תיקון 190 מתאים?

קצבת הפנסיה הינה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של כל ישראלי לאחר היציאה לגמלאות. מסיבה זו, לחיסכון הפנסיוני חשיבות רבה עבור כל אזרחי ישראל. תיקון 190 פונה בראש ובראשונה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים אשר מתקרבים לגיל הפרישה, וכן לגמלאים שכבר חצו אותו.

כדי לעודד את הקהלים הללו לעבות את החסכונות שברשותם, מאפשרת תקנה 190 הפקדה של סכומי הכסף שאלו חסכו לאורך השנים לקופות גמל מבלי לאבד את נזילותם של הכספים המופקדים. תיקון 190 מציע הטבות פיננסיות מאוד משמעותיות לציבור הגמלאים ושאר האוכלוסייה העתידה לצאת לפנסיה בשנים הבאות, ולפיכך מן הראוי שכל אדם בישראל יכיר את ההטבות הנגזרות מן התיקון.

 

4. אילו הטבות נגזרות מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

תיקון 190 מגדיל את כמות הפטורים מתשלומי מס על פנסיית הזקנה. במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אם הגעתם לגיל 60 תוכלו להשקיע בשוק ההון על ידי ביצוע הפקדה חד פעמית לקופות גמל, מבלי לאבד את נזילות כספיכם. למשקיעים בקופות גמל לפי תיקון 190 ניתנת אפשרות לבצע משיכה של הכספים בתור תשלומי קצבה או כמשיכה הונית חד פעמית, ולקבל הטבות מס הניתנות במעמד הפדיון.

בתקופה בה האינפלציה הינה אפסית, הטבות המיסוי הללו לצד האפשרות למשוך את הכספים שנחסכו במשיכה חד פעמית, הופכות את החיסכון באמצעות קופות גמל לפי תיקון 190, להשקעה משתלמת ביותר עבור ישראלים רבים שמעוניינים למקסם את חסכונותיהם לקראת גיל הפרישה.

 

5. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: איך זה עובד בדיוק?

על מנת להפיק תועלת מההטבות הרבות שתיקון 190 מציע לציבור החוסכים, כל שעליכם לעשות הוא לבצע הפקדה חד פעמית של כספים לקופת גמל לבחירתכם באחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות בארץ. ניתן להפקיד את הכספים גם במסגרת הפקדות שוטפות. במסגרת ניהול הכספים בקופות גמל לפי תיקון 190, ניתן לבצע מעבר חופשי בין מסלולי השקעה וחברות, מבלי שהדבר ירשם כאירוע מס המחייב בתשלום מס רווח הון.

את הסכומים שנצברו בקופת הגמל שלכם תוכלו למשוך לאחר גיל 60, בתור קצבה קבועה ופטורה מתשלום מס, או כמשיכה הונית של סכום חד פעמי, אשר במסגרתה תשלמו מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% מהרווח הנומינלי (רווח ברוטו שלא תלוי במדד) בלבד, במקום 25% מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד). 

 

6. אילו יתרונות גלומים בחיסכון באמצעות קופת גמל על פי תיקון 190?

להשקעה בקופות גמל בהתאם לתיקון 190 מספר יתרונות עיקריים:

שמירה על נזילות הכספים

 

אפשרות למשיכת הכספים בכל שלב, במידה וגיל החוסך הוא מעל 60) בתור קצבה ללא צורך בתשלום מס או במשיכה הונית חד פעמית בכפוף לתשלום מס רווח הון בשיעור מופחת.

מס רווח הון בשיעור מופחת

 

בהיוון הקצבה (משיכה הונית חד פעמית של הכספים בקופ"ג) ישלם החוסך מס רווח הון בסך 15% על הרווח הנומינלי י (רווח ברוטו שלא תלוי במדד) במקום 25% על הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד) בקופת הגמל שלו, כפי שמקובל בערוצח ההשקעה האחרים. מדובר בהטבה משמעותית ביותר בסביבת אינפלציה אפסית.

 

דמי ניהול נמוכים לעומת מכשירי חיסכון אחרים

דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות בקופות גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הינם נמוכים מאוד ביחס לאלו הנגבים מן החוסכים במסגרת מכשירי ההשקעה האלטרנטיביים.

 

גמישות במסלול ההשקעה

לרשות החוסך עומד מבחר של מסלולי השקעה בהם יוכל להשקיע את כספי הגמל שלו בשוק ההון. המעבר בין מסלולי ההשקעה מתאפשר בכל שלב מבלי שהדבר ירשם בתור אירוע מס המחייב בתשלום מס רווחי הון.

 

אפשרות לפיזור השקעות

השקעה בקופת גמל על פי תיקון 190, מאפשר למשקיע פיזור סיכונים על ידי השקעה במגוון ערוצים בארץ ובחו"ל, כגון: ניירות ערך סחירים, או נכסים בלתי שכירים כדוגמת נכסי נדל"ן מניבים, השקעה בתשתיות, וכן בנכסים שאין בדרך כלל חשיפה אליהם באפיקי ההשקעות הסטנדרטיים.

 

העברה בין דורית

קופות גמל לפי תיקון 190 מאפשרות לחוסך להגדיר מוטבים שיהיו היורשים החוקיים של כספי קופת הגמל במועד פטירתו של העמית. זאת ללא צורך מצד המוטבים בהצגת צוואה או צו ירושה.

 

הלוואה בתנאים נוחים במיוחד

החוסכים בקופות הגמל לפי תיקון 190 זכאים לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאי החזר אטרקטיביים ביותר, הניתנת כנגד כספי החיסכון שלהם.

 

7. אילו חסרונות קיימים בחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190?

התנאים למשיכת הכספים מקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הם מורכבים יחסית:

  • כספי הגמל של החוסך הופכים נזילים רק בהגיעו לגיל 60, ובכפוף לכך שהחל לקבל את תשלומי קצבת הפנסיה שלו. היינו, משיכת הכספים שנחסכו בקופת גמל לפי תיקון 190, אינה אפשרית לפני שהחוסך הגיע לגיל 60 והוכיח שכבר שולמו לו שלוש קצבאות פנסיה לפחות.
  • התנאי למשיכת כספי הגמל במשיכה הונית חד פעמית הינו שלרשות החוסך עומדת קצבת פנסיה שגובהה לפחות כסכום הקצבה המזערית הקבועה בחוק במועד הגשת בקשת הפדיון (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020).
  • מתוך כלל כספי החיסכון שנצברו בקופת הגמל לפי תיקון 190 בשנה נתונה, סכום בסך 34,848 ש"ח הינו מרותק לקופה וניתן למשיכה רק לאחר קבלת אישור מטעם מס הכנסה, באמצעות הגשה של טופס 161 ד' עם היציאה לגמלאות.

 

8. האם קיימת תקרת הפקדה בקופות גמל לפי תיקון 190?

בהפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 קיימת תקרת הפקדה שסכומה משתנה בהתאם לגיל החוסך. תקרת ההפקדה עשויה להגיע לסכום של כמה מליוני ש"ח, ונקבעת על פי מכפלת השכר הממוצע במשק במקדם קבוע אשר מוגדר לפי גיל החוסך.

הנוסחה לחישוב הסכום המרבי שניתן להפקיד בקופות גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה היא כדלהלן:

  • חוסכים מתחת לגיל 67: 4 פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם הרלוונטי לגיל החוסך.
  • חוסכים מעל גיל 67: 5 פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם הרלוונטי לגיל החוסך.

להלן טבלת מקדמי תוחלת החיים המשמשים לחישוב של תקרת ההפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190:

בטבלת המקדמים לעיל, תוכלו לראות למשל, שמקדם תוחלת החיים עבור חוסכים מתחת לגיל 60 עומד כיום על 217.  לצורך העניין, אם אתה חוסך בן 60, במסגרת תיקון 190 תוכל להפקיד סכום בסך 9,158,268 שקלים, על פי החישוב שלהלן: 217 x 4 x 10,551 ש"ח.

 

9. למי מותר לבצע משיכה של הכספים מהחיסכון במסגרת תיקון 190?

חוסכים שעברו את גיל 60 והחלו כבר לקבל את קצבת הפנסיה שלהם, בשיעור המזערי הקבוע בחוק או למעלה ממנו  (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020).

 

10.האם קיים פטור ממס על משיכת החיסכון במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

משיכה של הרובד הראשוני של הכספים (34,848 ש"ח נכון לשנת 2020) אפשרית בכפוף לתשלום מס שולי. במשיכה של יתר הסכומים הצבורים בקופת הגמל לפי תיקון 190, ידרש העמית לשלם רק בגין רווחי ההון בקופה (מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי כפי שהוסבר לעיל).

 

11. האם הכספים שנחסכו בקופת גמל במסגרת תיקון 190 ניתנים להורשה?

קיימת אפשרות להעברה בין דורית של הכספים והזכויות בקופת גמל לפי תיקון 190, בכפוף למינוי מוטבים בקופה. באופן זה, במידה והחוסך ילך לעולמו הכספים שהופקדו בקופה על פי תיקון 190 יועברו ליורשים שמינה בקופת הגמל הרשומה על שמו.

במידה ואירוע הפטירה חל טרם הגעת החוסך לגיל 75, יועברו הכספים אל יורשיו עם פטור ממס רווחי הון. במידה ואירוע הפטירה חל לאחר שחצה החוסך את גיל 75, הכספים שיועברו לחזקת יורשיו יהיו חייבים בתשלום מס רווחי הון בסך 15% על הרווח הנומינלי.

 

12. האם החיסכון בקופת גמל חייב להתבצע בכפוף לתיקון 190?

לא. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחסוך כספים גם באמצעות קרנות פנסיה, או ביטוחי מנהלים. למרות זאת, רוב החוסכים מעדיפים להשקיע את כספיהם דווקא בקופות הגמל, הודות לדמי הניהול הנמוכים במכשיר זה לצד מסלולי ההשקעה המגוונים הזמינים בהן.

 

13. האם תיקון 190 מיועד עבור גמלאים בלבד?

התשובה לשאלה זו היא שלילית, היות וכל אדם בישראל יכול לבחור לבצע הפקדה של כספים לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים על פי תיקון 190, ללא תלות בגילו. עם זאת, מן הראוי לשים לב למגבלות המשיכה הקבועות בחקיקה, אשר הופכות את הכספים המושקעים במסגרת תיקון 190 לבלתי נזילים לפני גיל 60 וקבלת קצבאות הזקנה הראשונות, בסכום העולה על הקצבה המינימלית.

מכאן שההפקדה לפי תיקון 190 היא פחות כדאית לקהל החוסכים הצעירים, במידה והשמירה על נזילות הכספים המופקדים חשובה להם.

 

14. האם קיימת אפשרות להשקיע כספים באופן עצמאי בקופות גמל בניהול אישי (IRA) בהתאם לתיקון 190?

בהחלט. במסגרת תיקון 190, תוכלו להפקיד את כספיכם לקופת גמל ולבחור לנהל אותם בצורה עצמאית לחלוטין במסלול חיסכון IRA – ראשי תיבות של:  Individual Retirement Account, או לחילופין, למנות מנהל תיקים שיפעל בתיק מטעמכם ויהיה אחראי לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם.

במידה וכבר משולמת לכם קצבת פנסיה בסכום של 4,525 ש"ח ומעלה (נכון לשנת 2020, סכום הקצבה המזערית משתנה מעת לעת), לא תהיו מוגבלים בניהול ההשקעות במסלול IRA. מה שכן, מן הראוי לציין את סכום ההפקדה המינימלי (500,000 ש"ח) שמחייבים מרבית בתי ההשקעות כתנאי סף להשקעה לפי תיקון 190 במסלול IRA.

 

15. האם רק בעלי הון רב יכולים לחסוך כספים במסגרת תיקון 190?

בכלל לא. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע פתרון עבור קהלים מסוגים שונים: ישראלים הצפויים לקבל פנסיית זקנה מינימלית במועד פרישתם, יוכלו להשקיע את כספיהם בהתאם לתיקון 190 כדי לנצל את הטבות המס הזמינות במסגרת החקיקה הן במשיכת הכספים כקצבה, והן במשיכה חד פעמית (משיכה הונית) של כספי החיסכון שצברו.

אולם גם אנשים שאין ברשותם חיסכון פנסיוני, יכולים להפיק תועלת מתיקון 190, באמצעות הפקדה של סכומי כסף חד פעמיים לקופת גמל על מנת להפוך את כספיהם לקצבה קבועה שאינה חייבת במס, במסגרת תיקון 190.

 

16. מה עושה מי שאין לו קצבת פנסיה מינימלית ורוצה לחסוך כספים במסגרת תיקון 190?

במידה ואינכם זכאים לקבלת פנסיית זקנה מזערית בסכום של 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020) ומעלה, תוכלו למשוך את הכספים שתצברו בקופת גמל במסגרת תיקון 190, בתור קצבה בלבד (ולא במשיכה הונית כסכום חד פעמי).

במידה ואתם מעוניינים לשמור על נזילות הכספים המופקדים, כך שתוכלו לפדות אותם במשיכה הונית, תוכלו לבצע הפקדה למכשיר חיסכון חדש שנקרא קופת גמל להשקעה, עד תקרה שנתית בגובה 71,337 ש"ח לשנה לאדם (נכון לשנת 2020). מכשיר השקעה זה מאפשר לכם לדחות את ההתחשבנות מול רשויות המסים עד מועד הפדיון.

יתרה מכך, חוסכים שנולדו לפני 1948, הגיעו לגיל הפרישה המוגדר בחוק, וברצונם להפקיד כספים נזילים לחיסכון, יכולים לבצע הפקדה למכשיר שנקרא פוליסת חיסכון המוצע על ידי חברות הביטוח ומאפשר לחוסך ליהנות מפטור ממס רווחי הון בכפוף לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

 

17. כמה דמי ניהול נהוג לשלם בקופות גמל לפי תיקון 190?

במסגרת החיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190, משלמים החוסכים דמי ניהול נמוכים יותר מאלו שנגבים במכשירים אחרים. דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות כיום בקופות גמל על פי תיקון 190, עומדים על עד 4% מסכום ההפקדה, ודמי הניהול המקסימליים שניתן לנכות מהחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190, עומדים על 1.05 %, כאשר בפועל הממוצע נע סביב 0.6 %.

כמובן, תוכלו להגיע להנחה משמעותית מזו בדמי הניהול שלכם, בעזרת משא ומתן על התנאים ובחירה בקופת הגמל שמציעה לכם את התנאים האטרקטיביים ביותר. מן הראוי לציין כי לדמי ניהול מופחתים יתרון משמעותי בגיל מבוגר על פני תשואה גבוהה בסיכון גבוה.

 

18. האם אוכל לנייד את הכספים בין מסלולי השקעה שונים בקופת גמל לפי תיקון 190?

אכן. העברה הכספים בין מסלולי השקעה שונים בקופות גמל לפי תיקון 190 מתאפשרת בהתאם להעדפת החוסך בכל שלב, ואינה כרוכה בתשלום עמלה או מס רווחי הון.

 

19. האם יש אפשרות לנייד את הכספים בין קופות גמל שונות במסגרת תיקון 190?

כן. תוכלו לבחור להעביר את כספיכם בין קופת גמל אחת לקופת גמל אחרת על פי העדפתכם ובכל שלב, ללא צורך לשלם עמלות או מס רווחי הון.

 

20. האם כספי החיסכון המופקדים במסגרת תיקון 190 מושקעים בשוק ההון בלבד?

רוב הכספים המושקעים בקופות הגמל במסגרת תיקון 190, אכן מושקעים בשוק ההון, לרבות:  אג"חים, מניות, ומוצרים פיננסיים אחרים. בנוסף, לאחרונה נוטים מנהלי ההשקעות בקופות הגמל להגדיל את החשיפה לנכסים בלתי סחירים כגון תיקי משכנתאות, פרויקטי תשתית והשקעות נדל"ן.

 

21. כיצד בוחרים את קופת הגמל שהכי משתלם להשקיע בה לפי תיקון 190?

קופות גמל הן מוצרי חיסכון יחסית פשוטים, והחברות השונות שמנהלות אותן מציעות תנאים פחות או יותר זהים. מכאן שאת ההשוואה בין קופות גמל המנוהלות בחברות שונות מומלץ לבצע על בסיס שני קריטריונים עיקריים:

התשואות שקופות הגמל משיגות על כספי החיסכון המופקדים בהן היא למעשה העניין העיקרי שהופך את החיסכון במסגרת תיקון 190 למשתלם. עם זאת, חשוב לזכור שתשואה יכולה להיות גם שלילית.

לכן בבואנו לבחור קופת גמל שבה נרצה להשקיע את חסכונותינו במסגרת תיקון 190, חשוב להשוות לפני הכל בין התשואות שעשו קופות הגמל השונות בשלוש השנים החולפות ולהצליב את הנתונים גם עם נתוני התשואה בחמש השנים האחרונות. כדאי להתמקד בחמשת קופות הגמל שהשיגו את התשואות הכי גבוהות בטווחי הזמן הללו ולבחון את התשואה ביחס לדמי הניהול שהן מוכנות להציע לנו.

בעזרת סקר שוק באמצעות סוכן ביטוח או משווק פנסיוני, או לחילופין על ידי פניה ישירה לחברות הביטוח ובתי ההשקעות – תוכלו לאתר את קופות הגמל בעלות התשואה נטו (התשואה הממוצעת בניכוי דמי הניהול) הגבוהה ביותר

.

22. האם במסגרת קופת גמל לפי תיקון 190 אפשר לרכוש נכסים אלטרנטיביים?

בהחלט. עבור חוסכים אשר מנהלים את כספיהם בקופת גמל במסלול ניהול אישי (IRA) מתאפשרת בחלק מבתי ההשקעות השקעה של הכספים במסלולי השקעה אלטרנטיביים, לרבות השקעות בקרנות נדל"ן, הלוואות חברתיות, וכן הלאה.

 

23. האם קיימת אפשרות למשיכה הונית של כל הסכום המופקד בקופת גמל במסגרת תיקון 190?

החוק קובע כי סכום של 34,848 ש"ח (נכון לשנת 2020) מכלל כספי החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190, ניתן למשיכה רק בכפוף לקבלת אישור ממס הכנסה, על ידי הגשת טופס 161ד' בגיל הפרישה. אולם את יתרת החיסכון אפשר לפדות במשיכה הונית, בהינתן והעמית זכאי לקבלת קצבת פנסיה מזערית בשיעור הקבוע בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020) .

 

24. אילו הטבות מס זמינות במשיכה הונית (חד פעמית) של הכספים מקופות גמל במסגרת תיקון 190?

במשיכה הונית של סכומי הכסף הצבורים בקופת גמל לפי תיקון 190, חוסכים שגילם למעלה מ – 60 נהנים מהטבה על תשלום מס רווח הון, שבמסגרתה הם נדרשים לשלם מס רווחי הון בשיעור של 15% בלבד על הרווח הנומינלי (רווח ברוטו שלא תלוי במדד).

מדובר בהטבה משמעותית מאוד ביחס למס שנהוג לשלם בגין משיכה הונית ממכשירי חיסכון מקבילים, כדוגמת קרנות נאמנות, תוכניות חיסכון ותיקי מניות מנוהלים, שגובהו 25% מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד).

 

25. אילו הטבות מס זמינות בעת משיכת הכספים כקצבה מקופות גמל לפי תיקון 190?

במשיכת הכספים הצבורים בקופת גמל לפי תיקון 190 בתור קצבת פנסיה, נהנה החוסך מפטור מלא ממס רווחי הון. יתרה מכך, גם קצבת הפנסיה עצמה היא פטורה ממס.

 

26. מה דינם של הכספים הצבורים בקופת גמל על פי תיקון 190 במידה והחוסך נפטר?

במקרה בו החוסך בקופת גמל לפי תיקון 190, הולך חו"ח לעולמו, קיימות שתי אפשרויות לטיפול בסכומי הכסף שנצברו בקופה לזכותו:

 

  • היה והחוסך הלך לעולמו מוקדם מגיל 75: היורשים שהוגדרו בקופת הגמל שלו יהיו זכאים לקבלת הכספים הצבורים בה עם פטור מלא מתשלום מס רווח הון.
  • היה והחוסך הלך לעולמו מאוחר מגיל 75: היורשים שהוגדרו בקופת הגמל שלו יוכלו לבחור בין האפשרות למשוך את כספי החיסכון ולשלם מס רווחי הון בשיעור מופחת בסך 15% מן הרווח הנומינלי בקופה (במקום 25% מהרווח הריאלי, כנהוג במכשירי חיסכון אחרים) או לחילופין – למשוך את הכספים כקצבה שתהא פטורה לחלוטין מחובת תשלום מס רווחי הון.

 

 

27. האם קיימת אפשרות למשיכת כספי החיסכון המושקעים בקופת גמל לפי תיקון 190 בתור הוראת קבע הפוכה (אנונה)?

התשובה לשאלה זו היא שלילית, שכן משיכה חלקית של כספים מקופת גמל מחייבת הגשה של בקשת משיכה עבור הסכום המלא, ואין אפשרות להגדיר מראש משיכה מתחדשת של הכספים בפעימות זהות וקבועות.

 

28. מהו זמן הטיפול בבקשה למשיכת הכספים מקופת גמל על פי תיקון 190?

זמן הטיפול בבקשות למשיכת הכספים מקופות גמל במסגרת תיקון 190, הינו עד 4 ימי עסקים.
בתום הטיפול בבקשת המשיכה מועבר הכסף לחשבון העו"ש של החוסך או מוטביו.

 

29. כיצד מגישים בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190 ומה היא צריכה לכלול?

על מנת למשוך את הכספים שצברתם בקופת הגמל לפי תיקון 190, עליכם להגיש טופס בקשת משיכה, ואליו לצרף צילום של תעודת הזהות שלכם למטרת אימות זהותכם, לצד 3 תלושי קצבה שנועדו להבטיח כי אתם מקבלים קצבת פנסיה מזערית כנדרש בחוק (בסכום של 4,525 ש"ח לחודש נכון לשנת 2020). כאמור, הכספים יועברו לחשבון הבנק שלכם בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת בקשת המשיכה לכל היאוחר.

 

30. איך מתחילים לחסוך כספים בקופת גמל על פי תיקון 190?

כדי להצטרף לקופת גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה,] יהיה עליכם למלא טופס הצטרפות לקופת גמל ולחתום על טופס הצהרת עמית.

 

31. מה ההבדלים בין רווח ריאלי ורווח נומינלי והיכן ההבדלים האלה באים לידי ביטוי

היות והבנת המושגים "רווח ריאלי" ו- "רווח נומינלי" היא קריטית לזיהוי הכדאיות של ההשקעה בקופות גמל על פי תיקון 190, ביאור המונחים מובא כאן לנוחותכם:

 

  • רווח ריאלי – פירושו הרווח על ההשקעה בניכוי האינפלציה. 
  • רווח נומינאלי – פירושו הרווח בגין ההשקעה, כולל האינפלציה. 

 

את זה כבר ציינו קודם לכן. היכן אם כן ההבדלים הללו באים לידי ביטוי וכיצד? ובכן, כאשר סביבת  הריבית נמוכה במיוחד עד אפסית כפי שהיא היתה בשנים החולפות, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע לציבור החוסכים בישראל אפשרות ליהנות מן הפער המיסויי הקיים בין הרווח הנומינלי אשר ממוסה בשיעור של 15 אחוזים בלבד ובין הרווח הריאלי, הממוסה בשיעור של 25 אחוזים, שהוא שיעור המס המקובל בשאר מוצרי ההשקעה ההוניים.

לכן כאשר האינפלציה נמוכה, השקעה במכשירי חיסכון במסגרת תיקון 190 הופכת כדאית במיוחד לחוסכים הקרבים לגיל פרישה.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.