חיסכון לפי תיקון 190 – אליה וקוץ בה? דברים שחייבים לבדוק לפני שמצטרפים

אין זה סוד כי הנכונות לביצוע השקעות ברמת סיכון גבוהה פוחתת לקראת גיל הפרישה. אולם ערוץ החיסכון המוצע במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בא להגדיל את האטרקטיביות של ההשקעה בקופות גמל, עם שפע הטבות משתלמות במיסוי, דמי ניהול נמוכים מן החלופות, וגם גמישות מקסימלית בנוגע לפדיון הכספים שנצברו.

מהם היתרונות שמציע תיקון 190 לציבור החוסכים, למי החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 מתאים, ואילו דברים חובה לבדוק לפני שמצטרפים למסלול חיסכון מסוג זה? על כך ועוד בכתבה הבאה.

 

חיסכון בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה: במה מדובר?

תקנה 190 לפקודת מס הכנסה, נוספה לחקיקה בשנת 2012, מתוך מטרה לאפשר לישראלים סביב גיל 60, שיש להם כספים נזילים בחשבונות הבנק, הפיקדונות הבנקאיים או בחסכונות מסוגים שונים, להפקיד באופן חד פעמי את סכומי הכסף הנזילים שבבעלותם לקופות גמל בתנאים משתלמים במיוחד. כל זאת על מנת לעודד אותם לעבות את פנסיית הזקנה שיקבלו עם צאתם לגמלאות.

במסגרת החיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יכולים החוסכים לשלם דמי ניהול בשיעור נמוך יותר ממה שהם משלמים במסגרת חיסכון בערוצים אחרים, ליהנות מחופש בבחירת מסלולי ההשקעות במוצר החיסכון שלהם, לשמור על נזילותם של הכספים, ולנצל מגוון רחב של הטבות מיסוי אטרקטיביות בעת משיכת החיסכון. 

 

תיקון 190: למה חשוב לשים לב לפני ההצטרפות לחיסכון על פי תיקון 190?

למרות היתרונות הרבים שמנינו לעיל, חשוב מאוד לקחת בחשבון כי הפתרון המוצע במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אינו בהכרח מתאים לכל אחד! במקרים מסוימים אף מדובר באפיק חיסכון שאינו כדאי עבור החוסך כלל ואף עלול לגרום לו להפסדים כספיים.

הבלבול בציבור נובע מן העובדה שמדובר בחוק יחסית חדש ומסיבה זו, רבים מסוכני הביטוח אינם מודעים למכלול התנאים וההגבלות שהוא טומן בחובו. כך קורה שלעיתים קרובות סוכנים אלו ממליצים לחוסכים להשקיע את כספיהם במסגרת חיסכון לפי תיקון 190, גם במצבים או במועדים שלא משתלם לעשות זאת, ובכך הם מסכנים את לקוחותיהם בפגיעה בזכויותיהם, לרבות אובדן של הטבות המס ואף במצב של כפל מס.

 

דעו את זכויותיכם: אילו יתרונות גלומים בהפקדת כספים לקופת גמל לפי תיקון 190?

להלן שלל היתרונות הגלומים בהפקדת כספים לחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

חשוב להכירם כדי לדעת לאילו זכויות תהיו זכאים במידה ותעמדו בתנאי החוק, בהם נדון בהמשך:

 • החיסכון לפי תיקון 190 מאפשר לכם להפקיד כספים לקופות גמל ייעודיות למטרת חיסכון פנסיוני, אשר מנוהלות על ידי בתי השקעות או חברות הביטוח. 
 • החיסכון במסגרת תיקון 190 הוא נזיל, וניתן לממשו בכל שלב.
 • החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 מצטיין בדמי ניהול נמוכים מאוד בהשוואה לחיסכון באפיקים חלופיים (כגון פוליסת חיסכון בחברת ביטוח או קרן נאמנות).
 • בקופות גמל בהתאם לתיקון 190 קיימת האפשרות למינוי מוטבים והעברה בין דורית של הכספים והטבות המיסוי במקרה פטירה של החוסך. 
 • החוסכים בקופות גמל לפי תיקון 190 זכאים לתשלום של מס רווחי הון בשיעור מופחת במועד משיכת הכספים. זאת כאשר המס נגבה בגין הרווח הנומינלי* (הסבר על רווח נומינלי בהמשך) בקופה, עבורו יגבה מס רווח הון בסך 15% בלבד, במקום 25% מן הרווח הריאלי** (כנ"ל) כפי שנהוג לגבות באפיקי החיסכון החלופיים (אג"ח צמודות, קרנות נאמנות, פקדונות בנקאיים וכן הלאה). 
 • חישוב המס מבוצע באופן מיידי במעמד משיכת הכספים, מבלי שהחוסך נדרש ליצור קשר עם מס הכנסה לשם כך.
 • חוסכים בקופות גמל לפי תיקון 190, זכאים להטבת מס של עד 35 אחוזים מתוך 34,848 השקלים הראשונים (נכון לשנת 2020) שהפקידו בשנת ההפקדה הנתונה. במועד משיכת הכספים, ימוסו הכספים הללו כהכנסה על פי שיעור המס השולי (בין אם החוסך ניצל בפועל את הטבת המס במועד ביצוע ההפקדה ובין אם לאו).
 • תקרת ההפקדות בקופות גמל לפי תיקון 190 היא תלוית גיל, ומחושבת על פי גילו של החוסך בזמן ביצוע ההפקדה.
 • את הקרן והרווחים של החיסכון לפי תיקון 190 (היינו, את יתרת ההשקעה בקופת הגמל) רשאי החוסך להעביר לקופה המשלמת קצבה, וכך לנצל את האפשרות לקבלת פטור מלא ממס בעת קבלת תשלומי הפנסיה מן הקופה. יתרון זה תקף אף בירושה. 
 • לחוסכים בקופות גמל לפי תיקון 190 יש גמישות מלאה במעבר בין מסלולי השקעות, קופות גמל שונות וחברות שונות, מבלי שהדבר ירשם בתור אירוע מס החייב בתשלום מס רווח הון (זאת בהשוואה לשינוי מסלול השקעה בקרנות נאמנות, למשל, המחייב משיכה של הכספים ותשלום מס). 
 • חיסכון בהתאם לתיקון 190 מאפשר העברה דורית של התוכנית בתנאים משתלמים – במידה והחוסך הלך לעולמו לפני שהגיע לגיל 75, יקבלו היורשים פטור ממס בגין הרווחים בקופה. היה והחוסך הלך לעולמו אחרי שמלאו לו 75, ידרשו היורשים לשלם מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% בלבד מן הרווח הנומינלי.
 • לחוסכים בקופת גמל לפי תיקון 190 עומדת הזכות לקבל הלוואה כנגד כספי החיסכון שלהם בתנאים אטרקטיביים מאוד, בסכום של עד 80 מהחיסכון שלהם. ​

 

למי החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 מתאים

חוסכים שגילם מעל 60, אשר מקבלים או צפויים לקבל קצבת פנסיה מינימלית בסכום של למעלה מ-4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020), יוכלו להפיק תועלת מכל היתרונות שציינו קודם לכן, בכפוף לעמידה בשני התנאים הללו גם יחד.​ אולם קיימים כמה סייגים שחשוב מאוד להכיר לפני שבוחרים באפיק השקעה זה.

 

מה חייבים לבדוק לפני שמצטרפים לחיסכון לפי תיקון 190?

בבואכם להצטרף למוצר חיסכון בהתאם לתיקון 190, חשוב מאוד לשים לב לסוגיות הבאות, כדי להימנע ממצב של פגיעה בזכויותיכם, אי יכולת לנצל את הטבות המס להן אתם זכאים או חלילה צורך לשלם כפל מיסים:

האם יש לי קצבת פנסיה מינימלית?

במקרים שבהם קצבת הפנסיה שהמשקיע צפוי לקבל בגיל הפרישה, מוערכת בסכום הנמוך מ- 4,525 שקלים לחודש (נכון לשנת 2020), מלוא הסכום בקופת הגמל יחויב במס בשיעור של 35 אחוזים. 

האם חשוב לי שהשקעתי תהיה נזילה מהרגע הראשון?

חוסכים אשר מעוניינים לשמור על כספיהם במצב נזיל, אך טרם הגיעו לגיל הפנסיה, צריכים להיות מודעים לעובדה שבמידה וימשכו את הכספים הצבורים בקופת הגמל לפי תיקון 190, לפני שהגיעו לגיל 60, לא יהיו זכאים לקבלת הטבת המס בגין הפקדת 34,848 השקלים הראשונים בקופת גמל על פי תיקון 190.

האם קיבלתי הטבת מס במועד ההפקדה?

חוסכים שכבר נהנו מהטבת מס בעת ביצוע ההפקדות לקופה לתגמולים כעצמאים או בניכוי משכרם בתור שכירים, לא יהיו זכאים לקבלת הטבת המס בגין הפקדת 34,848 השקלים הראשונים בקופת גמל על פי תיקון 190, ולכן במועד משיכת הכספים יאלצו לשלם מס עבור מלוא הסכום. משמעות הדבר היא שלמעשה אתם משלמים מס פעמיים: בפעם הראשונה – בעת הפקדת כספי הנטו לאחר תשלום המס, ובפעם השנייה – בעת משיכת החיסכון.   

האם היו לי הכנסות ממשכורת בשנת המס הנוכחית?

עיתוי ההשקעה הוא קריטי עבור אדם היוצא לפנסיה. זאת משום שבמידה והוא קיבל  משכורת בשנה בה השקיע כספים בקופת גמל לפי תיקון 190, סביר להניח שהוא כבר ניצל לפחות באופן חלקי אם לא מלא, את מכלול הניכויים והזיכויים בגין השקעה בקופת גמל לתגמולים. לכן לפורשים טריים, עדיף לבצע השקעה בקופת גמל על פי תיקון 190 רק בשנת המס שלאחר פרישתם. כלומר בשנה בה הכנסתם היחידה תהיה מקצבת הפנסיה ולא ממשכורת.

איך נראית סביבת האינפלציה הנוכחית?

הטבת המס עבור חיסכון בהתאם לתיקון 190, היא משמעותית ביותר כאשר האינפלציה היא אפסית. זה נכון שבמידה ותחול עלייה באינפלציה בעתיד, ניתן יהיה לבצע משיכה מיידית של הכספים, אולם זה מחייב את החוסך לעמוד בתנאי הסף שצוינו מעלה: להיות בן 60 לפחות, ובעל קצבת פנסיה מזערית בשיעור הקבוע בחוק במעמד משיכת הכספים.

במידה ותנאים אלו לא יתקיימו, החוסך עלול למצוא את עצמו משלם מס בשיעור גבוה מכפי שהיה אמור לשלם במסגרת החיסכון לפי תיקון 190. על כן, צריכים גברים שטרם הגיעו לגיל 60 להיות מודעים לדרישה לקבלת קצבת פנסיה מזערית כתנאי למשיכת הכספים. זאת מאחר ותמיד קיים הסיכון שב- 7 השנים שיחלפו עד שיקבלו את תשלומי הפנסיה הראשונים שלהם, סביבת האינפלציה תתחזק באופן שיהפוך את משיכת הכספים ללא כדאית.

האם יש לי זמן וכסף להגשת דוח שנתי למס הכנסה?

על מנת שהחוסך יוכל לנצל את הטבת המס בהפקדה, הוא ידרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה עם תום שנת ההפקדה בקופת הגמל לפי תיקון 190. הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה עולה לכם לא רק בזמן אלא גם כסף.

האם אני זכאי להטבות מס אחרות שאינן זמינות במסגרת תיקון 190?

חוסכים אשר נולדו לפני שנת 48' , הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק, וברצונם להפקיד כספים נזילים לחיסכון, יגלו כי הם זכאים להטבה שנתית של פטור ממס על רווחים בשוק ההון, בכפוף לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה והקריטריונים הקבועים בו. מדובר בהפחתה במס רווחי הון על הכנסות מריבית או תוכנית חיסכון בשיעור של אלפי ש"ח לשנה (עד תקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג – נכון לשנת 2020, במידה ולשני בני הזוג מלאו 55 שנים לפני שנת 2003).

כלומר גמלאים אשר עומדים בתנאי הסף הללו יוכלו לקבל החזר מס בשיעור של עד 3,390 ש"ח ליחיד, כאשר זוג העומד בתנאי הסף, יקבל החזר מס בשיעור של עד 4,170 ש"ח לזוג בשנה (נכון לשנת 2020). אולם הטבת מס זו איננה זמינה עבור חיסכון במסגרת תיקון 190, אלא אך ורק בהפקדה של הכספים לפוליסת חיסכון.

* רווח נומינלי – פירושו ההפרש בין סכום ההשקעה המקורי ובין סכום התמורה במימוש (ללא הצמדה).
** רווח ריאלי – פירושו ההפרש בין בין סכום ההשקעה המקורי ובין  סכום התמורה במימוש (כלומר, סכום המכירה) בצמוד למדד המחירים.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.