מה שחשוב לדעת על העברה בין דורית בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

בחיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ניתנת לחוסכים אפשרות לקבוע מוטבים בתור יורשיהם החוקיים של כספי הגמל במקרה של פטירת העמית. אפשרות ההעברה הבין דורית הזמינה בקופות גמל במסגרת תיקון 190, חוסכת מהיורשים את הצורך בהצגת צו ירושה או צוואה, ומאפשרת להעביר להם גם את הטבות המיסוי לה זכאים החוסכים באפיק זה במעמד הפדיון.

מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, באילו הטבות מיסוי מדובר בדיוק ומה קורה כאשר קופת גמל לפי תיקון 190 מועברת למוטבים? על כל אלו נסביר בהרחבה במאמר זה.

השקעה בקופת גמל על פי תיקון 190 – למה זה טוב ולמי זה כדאי?

חיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא הפתרון הכי משתלם וכדאי הקיים נכון להיום, עבור ציבור בני הגיל השלישי אשר חפצים בהשקעת הונם בשוק ההון. מדובר ביוזמת חקיקה של משרד האוצר ורשות המיסים, שנכנסה לתוקף בשנת 2012, בשאיפה להשיב לקופות הגמל את האטרקטיביות שלהן בתור מכשיר חיסכון לטווח בינוני ורחוק.

זאת על ידי הצעת חבילת הטבות מיסוי ותנאים משתלמים לתקופת החיסכון בקופות הגמל. ההפקדה בקופת גמל על פי תיקון 190, מאפשרת לחוסך שגילו למעלה מ – 60, גם להשקיע את כספו בבורסה, גם להגדיל את הונו על ידי צבירת ריביות וניצול של הטבות מיסוי שהחוק מאפשר, וגם לשמור על נזילותם של סכומי הכסף המופקדים בקופת הגמל. 

 

מה זו העברה בין דורית של כספי נפטר לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ניתן כאמור להעביר את הכספים שנצברו בקופת הגמל של כל עמית למוטבים שהוא יגדיר בה למקרה בו ילך לעולמו (מקרה פטירה). מן הראוי לציין בהקשר זה כי הליך קבלת כספי הנפטר על ידי מוטביו, בקופת גמל על פי תיקון 190, הוא פשוט יחסית ואינו כרוך בבירוקרטיה מסורבלת.

מתוקף הגדרתם כמוטבים, יורשיו של החוסך בקופת הגמל, יהיו זכאים לקבל לידיהם שלל הטבות מיסוייות הנוגעות לכספי הנפטר, במידה והעמית ילך לעולמו חלילה. מהותן של ההטבות הללו, הינה הפחתה בחבות המס במועד משיכת הכספים או לחילופין פטור מלא מחובת תשלום מיסים כנגד הכספים שנפדו. כל אלו בכפוף לתנאים המוגדרים בחוק לעניין כספי נפטר, אותם נפרוט להלן.

 

אילו הטבות מיסוי קיימות בהעברה בין דורית של כספי נפטר על פי תיקון 190?

כפי שצוין מעלה, פקודת מס הכנסה מגדירה הטבות מיסוי ספציפיות, להן זכאים המוטבים בקופות גמל בהעברה בין דורית של הקופה על פי תיקון 190:

היורשים של קופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יהיו זכאים לקבלת פטור מוחלט ממס על פי התנאים שלהלן:

  • בפטירת העמית לפני שהגיע לגיל 75 – על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יהיו זכאים המוטבים שהגדיר בקופת הגמל שלו, לקבלת פטור מלא ממס בגין משיכה של כספי החיסכון הצבורים בקופה.
  • בפטירת העמית לאחר שהגיע לגיל 75 – על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יהיו זכאים המוטבים שהגדיר בקופת הגמל שלו לקבלת פטור מלא ממס בגין כספי החיסכון הצבורים בקופה במידה ויבחרו למשוך את הסכום האמור בתור קצבת זקנה במועד פרישתם לגמלאות. לחילופין, יכולים המוטבים בקופה לבחור באפשרות של משיכה הונית של הסכום המלא הצבור בקופת הגמל בכפוף לתשלום של מס רווח הון על סך 15 אחוז בלבד על הרווחים בקופה (על כך נרחיב בסעיף הבא).

2. פטור חלקי ממס במשיכה הונית של כספי הגמל

היה ויבחרו המוטבים בקופת הגמל של הנפטר לבצע משיכה של כספי הגמל בתור סכום הוני חד פעמי, הם יהיו רשאים לשלם בגין הרווחים בקופה מס רווח הון בסכום מופחת של 15 אחוז בלבד מן הרווח הנומינאלי (רווח ברוטו שאינו צמוד למדד) במקום לשלם 25 אחוז מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד)  – כפי שהיו משלמים לו היו הכספים מנוהלים דרך אפיקי חיסכון אחרים.

 

העברה בין דורית של כספי גמל על פי תיקון 190: כיצד זה מתבצע?

העברה בין דורית של כספי הגמל והזכויות בקופות גמל על פי תיקון 190, ניתנת להסדרה על ידי מינוי של מוטבים בקופת הגמל. את פעולת הגדרת המוטבים בקופה יש לבצע מול בית ההשקעות או חברת הביטוח אשר מנהלים עבורכם את הכספים. באופן זה, במקרה של פטירה, חס וחלילה, כספי החיסכון אותם השקעתם בקופת הגמל שלכם על פי תיקון 190, יועברו ישירות לידי היורשים שמיניתם בקופת הגמל הרשומה על שמכם.

חשוב לזכור: היה ואירוע הפטירה יחול לפני הגעתכם לגיל 75, כספי הגמל שלכם יועברו אל המוטבים שהגדרתם בקופה עם פטור מוחלט מתשלום מס רווחי הון. אולם אם אירוע הפטירה יחול מאוחר מגיל 75, כספי הגמל אשר יועברו לחזקתם של המוטבים שקבעתם בקופה, יהיו חייבים בתשלום של מס רווח הון בשיעור של 15 אחוז מן הרווח הנומינלי בקופה.

 

בשורה התחתונה – היתרונות בהעברה בין דורית של כספי הגמל על פי תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, למעשה מאפשר לחוסכים בקופות גמל להעביר ליורשים שלהם באופן כמעט מלא, את מכלול הטבות המיסוי שחקיקה זו מאפשרת להם לנצל. אפשרויות ההורשה שמעמיד תיקון 190 לציבור החוסכים בישראל, מפשטות מאוד את תהליך העברת כספי החיסכון שברשותם לידי יורשיהם ומאפשרות לבעלי החסכונות להבטיח כי הכספים יועברו למוטבים ללא סחבת מיותרת.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.