ההבדלים המיסויים בין קופות גמל על פי תיקון 190 ותוכניות חיסכון

ישראלים רבים מתלבטים באיזה אפיק חיסכון כדאי להשקיע את סכומי הכסף שצברו עם השנים. בשנים האחרונות, מוצרי חיסכון שונים שנחשבו עד כה כמכשירים קצבתיים פנסיוניים, זמינים פתאום כמכשיר חיסכון שניתן לנתב אליו סכומי כסף נזילים על מנת להגדיל את ההכנסות בגיל הפרישה.

בין מכשירי החיסכון שרבים מתלבטים ביניהם ישנן תוכניות חיסכון וקופות גמל שניתן להפקיד אליהן כספים לפי תיקון 190. מהם ההבדלים המיסויים בין שתי האפשרויות, ואילו יתרונות מציע כל אחד מן המכשירים הללו? על כל אלו נסביר בהרחבה במדריך הבא.

 

מדוע חשוב להבין את הבדלי המיסוי בין קופות גמל לפי תיקון 190 ופוליסות חיסכון?

על מנת שנוכל לנהל את הכספים הפנויים שברשותנו באופן אופטימלי, מן הראוי להקדיש זמן ומחשבה לתכנון של עתידנו הכלכלי. לכל אחד מערוצי החיסכון הללו, יתרונות משלו, ובכללם – הטבות מס שהן ייחודיות לו וחשוב להכיר.

הבחירה באפיק החיסכון המתאים לכם יכולה להגדיל בצורה דרמטית את פוטנציאל התשואה על כספכם. ניצול מיטבי של הטבות המס להן אתם זכאים עשוי לחסוך לכם סכומי כסף משמעותיים ביותר – הן במעמד ההפקדה, לאורך תקופת החיסכון והן בגיל פרישה. מכאן שהכרת והבנת ההבדלים המיסויים בין מוצרי החיסכון השונים, תאפשר לכם לבחור בערוץ החיסכון שישרת בצורה הטובה ביותר את צורכיכם ומטרותיכם.

 

רגע, מה ההבדל בין מוצרי חיסכון פיננסי למוצרי חיסכון פנסיוני?

ככלל, מכשירי חיסכון נחלקים ל – 2 סוגים עיקריים: 

1. מוצרי חיסכון פיננסי – אלו הם אפיקים בהם ניתן להשקיע את סכומי הכסף הפנויים שברשותנו. בין מכשירי החיסכון הפיננסיים ניתן למצוא: תוכניות חיסכון (הידועים גם בתור פוליסות חיסכון) או תיקי השקעות מנוהלים, שניתן להשתמש בהם בכל עת.

2. מוצרי חיסכון פנסיוני (וביניהם: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים), אשר נועדו לשמש אותנו עם פרישתנו לגימלאות.

כאמור, עקב שינויי החקיקה של העשור האחרון, כיום מתאפשר שימוש במוצרי חיסכון פנסיוני בתור כלים לניהול הכספים הנזילים שבבעלותנו. הודות לאפשרות זו, נהנה ציבור החוסכים מגמישות רבה יותר, שמאפשרת להם לבחור במכשיר החיסכון המתאים ביותר לצורכיהם האישיים, וכן לשלב בין מוצרי חיסכון שונים על מנת ליצור לעצמם פתרון עם התאמה אישית מיטבית.

 

אילו הטבות מציע חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

החל מ 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לגמלאים להפקיד כספים בקופות גמל מבלי לאבד את נזילותם. זאת במטרה לאפשר לאנשים הקרובים לגיל הפרישה החוקי, להגדיל את חסכונותיהם לגיל הפרישה, לקראת יציאתם לגמלאות. 

לחוסכים מעל גיל 60 שמורה הזכות לבצע משיכה חד פעמית של הכספים שהפקידו באופן עצמאי, בכל מועד שיזדקקו להם, ללא קנס שבירה, ובכפוף לתשלום מס רווחי הון בלבד – במידה והם מקבלים קצבת פנסיה מינימלית בסך 4525 ש"ח לחודש לפחות (נכון לשנת 2020). מנגד, יכולים החוסכים להפיק תועלת מכל היתרונות שמציעות קופות גמל כמכשירי השקעה בשוק ההון: החוסכים בקופת גמל לפי תיקון 190 נהנים גם מניהול השקעות מקצועי, גם מהטבות מיסוי משמעותיות ביותר, וגם חוסכים בעלות דמי הניהול. 

החיסכון באמצעות קופות גמל על פי תיקון 190, מגלם בחובו מגוון יתרונות מיסוי מובנים: תשלום דחוי של מס רווחי הון (המשולם רק במעמד הפדיון), לצד האפשרות למעבר בין מסלולי השקעה, ניוד הכספים מקופת גמל אחת למשנתה, ושינוי רמת הסיכון לפי העדפותיו של החוסך – ללא עלות ומבלי שהפעולה תירשם כאירוע מס. 

 

אילו הטבות מוצעות לחוסכים בפוליסת חיסכון?

תוכנית חיסכון או בשמה הנוסף: פוליסת חיסכון, היא מוצר חיסכון אשר מאפשר לחוסך לצבור כספים בכל סכום ולכל מטרה, באמצעות מבחר מסלולי השקעה בעלי פוטנציאל ליצירת תשואה עודפת. את הכספים שנצברו בתוכניות חיסכון יכול החוסך לבחור לפדות בכל מועד (על פי תנאי התוכנית), ללא קנס או עמלת פירעון מוקדם וללא תנאי סף לעמידה בגיל מסוים או בקבלת קצבה מזערית. לפוליסות חיסכון ניתן לבצע הפקדה חד פעמית של כספים (בהתאם להסכמת חברת הביטוח), או לבצע הוראת קבע מתחדשת ללא התחייבות או תקופת השקעה מינימלית, ולהפקיד גם סכומי כסף נמוכים בסך מאות שקלים בלבד.

 

יתרונות השימוש בתוכניות חיסכון טמונים באפשרות להשקיע את הכספים במגוון מסלולי השקעה לבחירתו של החוסך עם ניהול השקעות מקצועי. בגדול, מדובר במסלולי השקעה דומים למדי לאלו המוצעים במסגרת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. באופן זה, זוכה החוסך ליהנות הן מניהול מקצועי של כספיו, והן מדחיית תשלום מס רווחי הון למועד הפדיון. יתרה מכך, דמי הניהול בתוכנית החיסכון הם קבועים ומעוגנים בהסכם מול חברת הביטוח, והם תקפים למשך תקופת החיסכון כולה ללא אפשרות לשינוי.

 

על הבדלי המיסוי בין קופות גמל לפי תיקון 190 ופוליסות חיסכון

להלן ההיבטים העיקריים במיסוי בהם נבדלות קופות גמל לחיסכון לפי תיקון 190 ופוליסות חיסכון אלו מאלו:

 

1. הבדלי מיסוי בהעברה בין דורית:

הבדלי המיסוי בין חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 ותוכנית חיסכון, הם שבפוליסת חיסכון – להבדיל מקופות גמל, אין הגנת מס ליורשים של החיסכון במקרה של פטירת החוסך לפני הגיעו לגיל 75. כלומר, היה ובעל פוליסת החיסכון נפטר טרם הגיעו לגיל 75, ישלמו יורשיו מס רווחי הון בגובה 25% מן הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד). זאת בניגוד לקופת גמל על פי תיקון 190, שבה המוטבים של עמית שנפטר לפני גיל 75, יהיו זכאים לקבל פטור מלא מתשלום מס בגין כספי החיסכון.

 

2. הבדלי מיסוי במעמד הפדיון:

כאשר עסקינן בפוליסת חיסכון, גמלאי אשר יבחר לפדות את כספי החיסכון שלו בתור קצבה חודשית, יאלץ בתור התחלה לבצע משיכה חד פעמית של הכספים, שתחויב בתשלום מס רווחי הון, להפקיד בקופת גמל את כספי החיסכון שפדה מתוך הפוליסה, ורק לאחר מכן יוכל לקבל את הכספים כקצבה קבועה. זאת משום שפוליסת החיסכון – להבדיל מקופת גמל, אינה מיועדת לשימוש בתור מכשיר קצבתי.

 

3. הבדלים במס רווחי הון במועד הפדיון:

  • בתוכנית חיסכון – במועד משיכת הכספים יהיה החוסך חייב בתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.
  • בחיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190 – במקרה של משיכת הכספים כסכום חד פעמי, ינוכה מס רווחי הון בגובה 15% מן הרווח הנומינלי בלבד (הטבה אטרקטיבית מאוד בסביבת אינפלציה נמוכה), ולא 25% מס מהרווח הריאלי כמקובל בתוכניות חיסכון. יתרה מכך, היה והחוסך יבחר לפדות את הכספים בתור קצבה חודשית, הוא יהנה מפטור מלא ממס על הקצבה ללא תלות בהכנסותיו הנוספות. פירושו של דבר הוא שבאופן עקיף הוא מקבל פטור מתשלום מס בגין הרווחים בקופת הגמל שלו.

 

4. הבדלים בתקרת הפטור:

בתוכנית חיסכון – פנסיונרים זכאים לקבלת פטור ממס רווחי הון עד לתקרה המוגדרת בחוק. להטבה זו זכאי כל חוסך שהגיע לגיל היציאה לגמלאות (67 – הן לגברים והן לנשים), ושמלאו לו 55 עד לחודש ינואר 2003. הטבה זו אינה מותנית בגובה הכנסותיו או מצבו הפיננסי של החוסך, ומי שעומד בתנאים שצוינו לעיל, יהיה זכאי לפטור ממס רווחי הון עד לתקרה של 13,320 ש"ח.

עבור תוכנית חיסכון השייכת לזוג, בהינתן ושני בני הזוג עומדים בתנאים הנ"ל, תקרת ההטבה הקבועה בחוק עומדת על סכום של 16,320 ש"ח. עם זאת, חשוב לדעת שהטבת מס זו אינה ניתנת אוטומטית. במעמד הפדיון, חברות הביטוח מנכות מס רווחי הון מהכספים, וההחזר מבוצע רק בדיעבד. כדי לקבלו תצטרכו לבקש טופס שמאשר את שיעור המס שנוכה מחברת הביטוח, ולאחר מכן, יהיה עליכם להגישו למס הכנסה על מנת לקבל את ההחזר על הסכום שנוכה.

 

האם ישנה אפשרות לחסוך כספים בתוכנית חיסכון על פי תיקון 190?

התשובה היא שלילית. נכון להיום אין אפשרות להפקיד כספים במסגרת תיקון 190 בפוליסות חיסכון היות וכאמור מדובר במוצר שאינו פנסיוני. במידה וברצונכם לחסוך כספים בהתאם לתיקון 190, תוכלו לעשות זאת באמצעות קופת גמל, פוליסת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידע כללי וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.