על ההבדלים בין ריבית ריאלית לנומינלית והקשר לתיקון 190

כל אדם אשר משקיע את כספו בשוק ההון, יעדיף לשלם על הרווח מהשקעותיו כמה שפחות מיסים. על כן, משקיעים רבים יבחרו להשקיע באפיקי ההשקעות עם המיסוי המצומצם ביותר. במדינת ישראל קיימים 2 סוגי מיסוי שהמדינה גובה בגין רווחי הון כתלות בערוץ ההשקעה: מס בשיעור של 15 אחוזים או מס בשיעור של 25 אחוזים. אולם לא  נכון להסתכל על המסים הללו בראיה מספרית נטו.

הבנת המונחים ריבית ריאלית וריבית נומינלית וההבדלים ביניהם, היא קריטית להערכת גובה המס שתשלמו בפועל על השקעתכם. ההבדלים בין סוגי הריביות הפכו משמעותיים אף יותר בשנים האחרונות, לאור חקיקתו של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. מהו שינוי חקיקתי זה וכיצד הוא משפיע על כדאיות ההשקעה במכשירי חיסכון פנסיוניים? על כל אלו נסביר במאמר שלפניכם.

 

מה זה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הינו שינוי בחקיקה שנכנס לתוקף בשנת 2012, ונועד להסדיר את השימוש בקופות גמל בתור מכשירים יעודיים לחיסכון פנסיוני. תיקון 190 למעשה מאפשר הפקדת כספים נזילים לקופות גמל על מנת שניתן יהיה למשוך את החיסכון בתור קצבת פנסיה הפטורה ממס, או כסכום הוני במשיכה חד פעמית, בכפוף לתשלום מס רווח הון בשיעור נומינלי של 15 אחוזים במקום מס רווח הון בסך 25 אחוזים – כפי שנהוג לגבות במשיכת הכספים ממכשירי השקעה אחרים.

נשאלת השאלה, אם כן, האם זוהי הטבת מס אטרקטיבית אשר מצדיקה את העברת כספי החיסכון ממכשירי השקעה החייבים במס ריאלי (כדוגמת קרן נאמנות), אל קופת גמל? על כך נסביר בהמשך.

 

מה זה ריבית ריאלית וריבית נומינלית ומה הקשר ביניהן?

על מנת שניתן יהיה לענות על הסוגיה שציינו לעיל, חשוב לפני הכל להבין מה הקשר בין ריבית ריאלית ובין ריבית נומינלית: ריבית נומינלית הינה גובה הריבית שהמשקיע משלם במוצרי השקעות שאינם צמודי מדד, כדוגמת פיקדונות בנקאיים, אשר מוצעים לחוסך עם ריבית מוגדרת מראש.

כדי שנוכל להשוות בין ריבית זו לפיקדונות או תוכניות חיסכון צמודות מדד, יש צורך במונח מקשר, אשר נקרא "ריבית ריאלית". ריבית ריאלית הינה הריבית שהחוסך מקבל מעבר לאינפלציה (שיעור ההצמדה למדד).

 

איך משווים בין ריבית ריאלית וריבית נומינלית בבחירה של אפיק השקעה?

משקיעים רבים תוהים כיצד ניתן להשוות בין מכשירי חיסכון שונים המדברים בשפות שונות: כלומר, אפיקי חיסכון שמדברים על רווחי הון במונחי ריבית ריאלית מול אפיקי חיסכון אשר דנים ברווחי הון במונחי ריבית נומינלית.

מן הראוי לציין כי מדובר בהשוואה בעייתית קמעה, היות ושיעור האינפלציה הצפויה בשנים הקרובות אינו ניתן לחיזוי מדויק. אמנם קיים מן הסתם צפי אינפלציה המתפרסם מטעמם של גורמים שונים במשק הישראלי, כגון בתי השקעות ובנקים. על פי הפרסומים הללו, אפשר לנסות לבצע הערכה גסה לגבי התחזית לעליית מדד המחירים לצרכן בשנה נתונה.

אולם אין אפשרות לדעת במדויק מה יהיה שיעור האינפלציה, אלא רק בדיעבד. היות ופעמים רבות קיים הבדל משמעותי ביותר בין יעד האינפלציה שהממשלה קבעה ובין נתוני החיזוי שפרסמו הבנקים, ובין סביבת האינפלציה הממשית.

 

כיצד משפיעים שינויים בסביבת האינפלציה על הרווח בחיסכון על פי תיקון 190?

להלן מספר דוגמאות מספריות, להמחשת האופן בו שינויים בסביבת הריבית משפיעים על כדאיות ההשקעה במכשירי חיסכון נומינליים: לצורך העניין, אם בשנה נתונה עמד שיעור האינפלציה על 2 אחוזים והרווחים מהשקעה באפיק מסוים עמדו על 5 אחוזים  – במקרה בו מכשיר ההשקעה היה מוצר פנסיוני כמו קופת גמל עם מס נומינלי של 15 אחוזים, גובה המס שיגבה יעמוד על  0.75 אחוז. זאת מאחר והמס באפיק זה נגבה כנגד מלוא הרווח.

מנגד, לעומת זאת, אם עסקינן במוצר השקעה עם מס ריאלי של 25 אחוזים, יגבה תשלום רק בגין הרווח בקיזוז האינפלציה – היינו, אך ורק על רווח של 3 אחוזים. פירוש הדבר הינו כי שיעור המס הנגבה בפועל בשני המקרים, יהיה זהה ויעמוד על 0.75 אחוזים. במצב שבו הרווח מן ההשקעה עומד על 6 אחוזים ואילו הריבית היא 3 אחוזים, במכשיר השקעה עם מס נומינלי המס יעמוד על 0.9 אחוזים, לעומת 0.75 במכשיר השקעה עם מס ריאלי.

 

ומה קורה כאשר סביבת הריבית היא שלילית?

כאשר הריבית במשק הינה שלילית, כפי שהיה בשנים החולפות, הבחירה בין ערוצי ההשקעה על סמך סוג המיסוי, נעשית מאתגרת אף יותר. כאשר מחשבים את המיסוי הנוגע להשקעות, בהינתן  אינפלציה שלילית, נהוג להתייחס לשיעור הריבית כאפס.

למשל, אם גובה האינפלציה הוא מינוס 1אחוז, והחיסכון שלכם שמושקע בשוק ההון מניב רווח בשיעור של 3 אחוזים, הרי שהמס יחושב ביחס לרווח הכולל בשתי תצורות המיסוי – הן באפיק השקעה ריאלי והן באפיק השקעה נומינלי. לכן השקעה במכשיר חיסכון עם מיסוי נומינלי בסך 15 אחוזים, תהיה כדאית יותר. דוגמא רלוונטית למכשירי השקעה כאלו הינה חיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

 

סייגים לעניין ההשקעה באפיקי חיסכון עם ריבית נומינלית

לאור העובדה שריבית שלילית הינה תופעה חריגה למדי במשק במדינת ישראל, חשוב ביותר לנקוט משנה זהירות כאשר בוחנים אפשרויות להשקעה באפיקים עם מיסוי נומינלי, כדוגמת חיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190, ולאו דווקא לתת להם עדיפות אוטומטית ביחס לאפיקי השקעה עם מיסוי ריאלי.

הדבר נכון הן כשמדובר על השקעות לטווח הקצר, ונכון ביתר שאת בהקשר להשקעות לטווח הבינוני והרחוק (כגון חיסכון לגיל פרישה – היינו, חסכונות פנסיוניים) – בנפרד מן השיקולים הנלקחים בחשבון לגבי אופי ההשקעה עצמה ומטרותיה. כך או כך, יועץ פנסיוני מנוסה המתמחה בתכנון פרישה, יוכל לסייע לכם לבחור באפיק ההשקעה האופטימלי עבורכם, תוך שקלול של מכלול היבטי המיסוי והחיסכון הרלוונטיים.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.