תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – אפיק החסכון האופטימלי לגיל פרישה

אנשים רבים בישראל עובדים קשה וחוסכים כספים באדיקות לאורך כל שנות עבודתם. זאת על מנת שיוכלו ליהנות מביטחון פיננסי והשקט הנפשי הנלווה לו, כאשר יצאו לגמלאות. אולם בבואכם לתכנן את חייכם לאחר גיל הפרישה משוק העבודה, חשוב לעצור רגע וללמוד מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

יש שיאמרו כי מדובר באפיק החיסכון המשתלם ביותר שקיים כיום עבור אוכלוסיית בני ה – 60 ומעלה. על התועלות הרבות הגלומות במכשיר השקעה זה, נסביר במאמר הבא.

 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – אפיק החיסכון שחשוב שתכירו

בשנת 2012 נכנס לתוקפו שינוי בפקודת מס הכנסה, הידוע בתור "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 190 והוראת שעה), התשע"ב – 2012". מטרתו של חוק זה היתה ועודנה, לדרבן את הציבור בישראל לחסוך כספים לקראת גיל הפרישה, וכן לעודד את ציבור בני הגיל השלישי (ישראלים סביב גיל 60) להפקיד סכומי כסף נזילים שצברו (בתור סכום חד פעמי או בתשלומים) לחיסכון בקופות גמל, המאפשר לחוסכים לנצל את מגוון היתרונות הגלומים בהשקעה במכשיר זה, מבלי לאבד את נזילותם של הכספים המופקדים. 

 

מה הופך את קופות הגמל לפי תיקון 190 לערוץ חיסכון כה משתלם לגיל הפנסיה?

בין התועלות הרבות שהחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 מציע לקהל הפורשים, מן הראוי להזכיר את תשלום המס המופחת על הרווחים בקופה, לצד האפשרות למשוך את כספי החיסכון בצורה נוחה, פשוטה ומהירה.

בקצרה, חוסכים שהגיעו לגיל 60 וזכאים לקצבת פנסיה מזערית על פי השיעורים הקבועים בחוק (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020), יגלו כי ההשקעה בקופות גמל על פי תיקון 190, היא בהחלט אפיק חיסכון ששווה להם לשקול לחיוב ביחס למכשירי חיסכון חלופיים.

 

על היתרונות בהשקעה בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

להלן מספר יתרונות בולטים אשר הופכים את החיסכון לפי תיקון 190 לכדאי במיוחד עבור חוסכים הקרבים לגיל היציאה לגמלאות:

1. פטור מלא ממס במשיכת הכספים כקצבה

אנשים הבוחרים להשקיע את כספם בקופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ישמחו לגלות כי הם זכאים לקבל פטור מלא מתשלום מס רווח הון במידה ויבחרו למשוך את חסכונותיהם בקופה בתור קצבת פנסיה בגיל הפרישה.

2. אין גביית מס על פעולות בשוק ההון

בהשקעה דרך קופת גמל לפי תיקון 190, בניגוד להשקעה במכשירים חלופיים, המשקיע אינו נדרש לשלם מס רווח הון על ביצוע פעולות כגון קניה או מכירה של ניירות ערך, קבלת דיבידנדים ממניות, או קבלת ריבית על החזקה של איגרות חוב. אירועים אלו למעשה אינם נרשמים כאירוע מס כאשר הם מתרחשים בחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190.

כך נהנה המשקיע מפטור מלא מחבות מס בגין אירועים מסוג זה. ההתחשבנות מול רשויות המס נדחית למועד הפרישה, מה שאומר שפוטנציאל הרווח מן ההשקעות בקופת הגמל גדל והתשואה המצטברת בקופה עולה.

3. מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס

גם כאשר המשקיע מעוניין להעלות את רמת החשיפה למניות בקופת הגמל שלו או לצמצם אותה כדי להקטין את הסיכון, המעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל לפי תיקון 190, אינו גורר אירוע מס המחייב את המשקיע בתשלום של מס רווחי הון בגין הרווחים שנצברו בקופת הגמל שלו. 

4. הטבת מס משמעותית במשיכה הונית

ההטבה המשמעותית ביותר מבחינת מיסוי בחיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190 היא בתשלום מס רווח הון בשיעור מופחת במעמד משיכת הכספים כסכום חד פעמי (הוני).

מדובר בתשלום מס בסך 15 אחוזים בלבד מתוך הרווח הנומינלי בקופת הגמל, לעומת מס רווח הון בסך 25 אחוזים מתוך הרווח הריאלי (רווח נטו בקיזוז המדד) בקופה, כמקובל בערוצי השקעה שונים. כאשר סביבת האינפלציה נמוכה במיוחד כשם שהייתה בישראל בשנים האחרונות, אין ספק כי מדובר בהטבת מס אטרקטיבית ביותר.

5. אפיקי השקעה מגוונים ביותר

היות ובבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל מנוהל היקף נרחב של נכסים, למנהלי השקעות הפועלים בקופות גמל על פי תיקון 190, ישנה האפשרות להשקיע את כספי החוסכים בניירות ערך ושלל נכסים שאינם פתוחים בפני משקיעים בערוצי ההשקעה המסורתיים.

באופן זה, לצורך העניין, ניתן להשקיע באופן ישיר בשווקים זרים, בנכסים בלתי סחירים אשר אינם נסחרים בבורסה, כמו השקעה בהנפקות הזמינה עבור גופים מוסדיים בלבד, השקעה בנכסי נדל"ן מניבים, שנעשים אטרקטיביים במיוחד להשקעות כאשר סביבת הריבית היא אפסית, וכן הלאה. כל זאת, עם תמיכה מקצועית מכלי מחקר וניתוח שעומדים לרשות מנהלי ההשקעות של החברות המנהלות את קופות הגמל.

6. חיסכון בעמלות ודמי ניהול

החוסכים באמצעות קופות גמל לפי תיקון 190, נהנים בין היתר גם מהוזלה נאה בדמי הניהול. זאת מאחר ודמי הניהול המרביים שניתן לגבות בקופות גמל כחוק, הם נמוכים ביחס לדמי הניהול הנגבים במסגרת מכשירי החיסכון וההשקעות האחרים.

בקופת גמל לפי תיקון 190, לא נגבות גם עמלות כגון דמי משמרת, אין תשלומי מע"מ, וגם לא עמלות שורה כפי שנהוג לגבות במסגרת החסכונות הבנקאיים. חיסכון זה בעלויות הניהול תורם במידה רבה להגדלת התשואה בקופות הגמל על פי תיקון 190, בזכות כך שהכספים שחסכתם על הוצאות הניהול למעשה מתווספים לקרן הצבורה בקופה.

7. שקיפות בניהול הכספים וההשקעות

בקופות גמל ככלל קיימים מנגנוני בקרה ופיקוח המנוהלים על ידי משרד האוצר. התשואות התקופתיות שהשיגו קופות הגמל השונות מתפרסמות על בסיס קבוע. נתונים אלו נגישים וזמינים עבור כל חוסך, וניתן לקבלם דרך אתרי אינטרנט שונים (למשל אתר גמל נט), ישירות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח וגם דרך סוכני ביטוח.

8. אפשרות להעברה בין דורית של החיסכון

בקופות גמל על פי תיקון 190, ניתן למנות מוטבים ולבצע תכנון עיזבון והעברה בין דורית של הכספים בקלות ובנוחות רבה. הודות לאפשרות ההורשה הנוחה, במקרה בו נפטר הבעלים של קופת הגמל לפני שהגיע לגיל 75, יורשיו יהיו רשאים לקבל פטור מלא מתשלום מס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בקופת הגמל.

היה ובעליה של קופת הגמל נפטר לאחר הגיעו לגיל 75, יורשיו יוכלו לקבל את זכויותיו המלאות בכספי הגמל, ולבחור בין האפשרות למשוך את כספי החיסכון בכפוף לתשלום מס רווחי הון מוזל בסך 15 אחוזים מהרווח הנומינלי (רווח ברוטו שאיננו צמוד מדד) בלבד (במקום 25 אחוזים מן הרווח הריאלי) או לחילופין – לקבלם בתור קצבת פנסיה הפטורה לחלוטין מתשלום מס רווח הון (עם הגיעם של היורשים לגיל הפרישה הקבוע בחוק: 67 לגברים, 62 לנשים – נכון לשנת 2020).

9.זכות לקבלת הלוואה בתנאי החזר אטרקטיביים

חוסכים שבוחרים לחסוך כספים לגיל הפרישה, באמצעות קופת גמל על פי תיקון 190, זכאים לקבלת הלוואה לכל מטרה כנגד כספי החיסכון שצברו בקופת הגמל, וליהנות מתנאי החזר משתלמים ביותר. בצורה זו, ניתנת להם האפשרות למנף את כספי החיסכון המושקעים בשוק ההון.

 

בשורה התחתונה: מה הופך את החיסכון על פי תיקון 190 לפתרון משתלם לפורשים?

במאמר זה סקרנו את ההטבות השונות שמציע תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לחוסכים שמעוניינים לצבור כספים לקראת צאתם לגמלאות. תיקון 190 מציע כאמור שלל הטבות משתלמות עבור בני הגיל השלישי, שאם מתבוננים בהן כמכלול – יש להן הפוטנציאל למנף ולעבות בצורה משמעותית מאוד את החסכונות לגיל הפרישה.

תודות לחוק זה, קופת הגמל ההונית שבה לככב כשחקנית דומיננטית בשוק מוצרי החיסכון לטווח הבינוני והארוך בישראל. כיום כבר אין ספק כי חיסכון בקופות גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, היא פתרון השקעה אטרקטיבי שבהחלט שווה לשקול לחיוב כאשר ניגשים להליך של תכנון פרישה.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.