איך נכון למוטבים להשקיע כספים שיושבים בחיסכון על פי תיקון 190

ישראלים רבים שירשו כספי חיסכון, תוהים מה כדאי להם לעשות בהם ובאיזה אפיק יהיה נכון להשקיע אותם. אחת מן האפשרויות העומדות לרשות מוטבים שירשו קופת גמל, הינה העברת כספי הנפטר לקופת גמל חדשה על שמם, על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במאמר שלפניכם נסביר אילו אפשרויות זמינות להשקעת כספי נפטר שיושבים בקופות גמל במסגרת תיקון 190. המשיכו לקרוא.

 

מה ניתן לעשות עם כספי גמל שעברו בירושה?

במידה וירשתם כספים שנחסכו בקופת גמל, דעו כי כספי התגמולים בחיסכון והרווחים שנצברו בגינם, נחשבים ככספים נזילים הניתנים לפדיון מיידי ופטורים ממס רווחי הון במעמד המשיכה, למשך תקופה של עד 3 חודשים ממועד פטירתו של בעל הקופה שאתם רשומים כמוטבים

פירוש הדבר הינו שבידיכם נתונה הבחירה אם לבצע משיכה של כספי החיסכון או להעביר אותם לחשבון חדש על שמכם. אולם ישנה אפשרות נוספת שמן הראוי לשקול, והיא הפקדה של הכספים הללו לקופת גמל חדשה בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. על כל הדרכים לעשות זאת נרחיב בהמשך.

 

אז אם אמשוך את כספי הגמל שירשתי בתוך 3 חודשים לא אדרש לשלם מס?

כאשר הכספים בקופת הגמל של הנפטר נחלקים לרכיב תגמולים ורכיב פיצויים, הכספים ברכיב התגמולים לצד הרווחים שצברו, יחשבו כפטורים ממס לתקופה בת 3 חודשים ממועד פטירתו של בעליה הקודמים של קופת הגמל. במידה וחלפו 3 חודשים מפטירתו של בעל החיסכון המקורי והכספים טרם נמשכו, הם יהיו חייבים בתשלום של מס רווחי הון בשיעור של 25 אחוזים מן הרווח החדש שנצבר בקופת הגמל, כפי שנהוג בכל ערוץ השקעה אחר. 

אולם הכספים ברכיב הפיצויים תושת חבות המס שחלה על הנפטר. במקרה שבו כספי הפיצויים נחשבו לפטורים ממס, כך הם ישארו גם כאשר קופת הגמל תועבר לרשות היורשים. במקרה ובו כספי הפיצויים נחשבו כחייבים במס, שיעור המס שאמור היה בעליהם הקודם לשלם טרם פטירתו, יחול על הכספים במעמד הפדיון, עד לתקרה של 40 אחוז מס.

אם מדובר בכספי חיסכון שנחסכו במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, וגילו של הנפטר היה למעלה מ – 75 בעת פטירתו, הרי שתחויבו בתשלום מס רווח הון בשיעור של 15 אחוזים מן הרווח הנומינלי (רווח ברוטו שלא תלוי במדד) במעמד משיכת הכספים.

 

למה כדאי לי להעביר את כספי הנפטר לחשבון על שמי על פי תיקון 190?

חשוב לזכור כי כספי גמל שישארו בקופת הגמל של המנוח יהיו חייבים במס רווח הון, כפי שהזכרנו קודם לכן, בסך 25 אחוזים על הרווח הריאלי בקופה (כלומר, רווח נטו בקיזוז המדד), בתוך שלושה חודשים ממועד פטירתו של בעל הקופה.

יתרה מכך, כל עוד קופת הגמל נותרת רשומה על שמו של המנוח, בעליה החדשים – אתם, לא תוכלו לשנות את מסלול ההשקעה בקופה, את דמי הניהול בה, והדוחות התקופתיים ימשיכו להגיע לכתובת למשלוח דיוורים שסיפק הנפטר. כלומר, היה ותבחרו להשאיר את קופת הגמל שירשתם על שם הנפטר, לא תוכלו לבצע אף פעולה בקופה, למעט פדיון של הכספים. 

 

על האפשרויות להשקעת כספי נפטר בקופת גמל על פי תיקון 190 ויתרונותיהם

במידה ועומדים לרשותכם כספי חיסכון שקיבלתם בירושה, תוכלו כאמור, להשקיע אותם במסגרת קופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה וליהנות מהטבות מיסוי אטרקטיביות, דמי ניהול מופחתים וגמישות רבה בבחירת מסלולי ההשקעה.

קיימות שתי דרכים בהן תוכלו להשקיע את כספי הנפטר בקופת גמל על פי תיקון 190:

 

1. הסבת כספי הנפטר לקופת גמל חדשה על פי תיקון 190

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יורשים של קופות גמל רשאים כיום לנייד את כספי הגמל מקופת הגמל של המנוח אל קופת גמל חדשה הרשומה על שמם, ולנצל את התועלות הרבות הגלומות בפעולה זו. במידה ותבחרו להעביר את קופת הגמל של המנוח לחשבון חדש על שמכם, תהפכו הלכה למעשה לבעליו החוקיים של החיסכון ומכאן שתוכלו ליהנות ממלוא הזכויות והרשאות מלאות לביצוע שינויים בקופה בכל עת. 

פירוש הדבר הינו, כי תינתן לכם האפשרות לנייד את כספי הגמל ממסלול השקעה אחד למשנהו או להעביר אותם לקופת גמל חדשה שיושבת בחברת ביטוח או בית השקעות אחר, לקבל דוחות תקופתיים שישקפו לכם את התשואות בקופה, וכן לנהל עם החברה משא ומתן בנוגע לדמי הניהול שאתם משלמים. נוסף על כך, תוכלו לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים כנגד כספי הגמל שלכם.

אולם אחד היתרונות הכי משמעותיים בהעברת כספי החיסכון לקופת גמל משלכם במסגרת תיקון 190, טמון באפשרות לייעד את הכספים בקופה לכספי קצבה מוכרת, שישולמו לכם בעתיד כפנסיית זקנה עם פטור מלא ממס.

במידה ותבחרו באפשרות זו של הסבת כספי הנפטר לקופת גמל חדשה לפי תיקון 190, הרווחים שנצברו בחיסכון של המנוח עדיין יישארו פטורים ממס רווחי הון בעת הפדיון, מלבד הרווחים החדשים שיצברו בקופה. רק הרווחים החדשים, כאמור, יחויבו במס רווח הון בשיעור של 25 אחוזים מן הרווח הריאלי. הכספים הללו נותרים נזילים וזמינים למשיכה מלאה או חלקית בכל עת.

2. משיכת החיסכון והפקדת הכספים מחדש על פי תיקון 190

בתנאים מסוימים, ישנם מוטבים שבמקום לנייד את כספי החיסכון שירשו לקופת גמל חדשה בכפוף לתיקון 190, עדיף להם לבצע משיכה הונית של הכספים כסכום חד פעמי, ולהפקיד את הכספים הללו מחדש כסכום חד פעמי, לקופת גמל חדשה על פי תיקון 190.

באילו מצבים זה מומלץ?

 

  • עבור מוטבים שעברו את גיל 60
  • מי שיש ברשותם או שצפויים לקבל בעתיד קצבת פנסיה מינימלית בסכום הקבוע בחוק ויותר
  • כאשר היקף החיסכון בקופת הגמל הוא למעלה מ – 250,000 שקלים

 

לצורך העניין, הדבר רלוונטי במקרה של יורשים הקרבים לגיל הפרישה, אשר זכאים לתשלום פנסיה מזערית על פי השעורים הקבועים בחוק  (4,525 ש"ח נכון לשנת 2020). אנשים אלו יוכלו למשוך את כספי קופת הגמל שירשו ולהפקידם מחדש לפי תיקון 190, כך שבעתיד יוכלו לפדות אותם ולשלם מס רווחי הון מופחת בסך 15 אחוזים בלבד מתוך הרווח הנומינלי בקופה (במקום לשלם מס של 25 אחוזים מתוך הרווח הריאלי, כפי שהיו נדרשים אם היו בוחרים באפשרות הראשונה של העברת הכספים לקופה על שמם.

עם זאת יש לקחת בחשבון כי בביצוע הפקדה מחודשת של כספי החיסכון שנפדו, לקופת גמל חדשה על פי תיקון 190, הכספים יאבדו את נזילותם כך שמשיכתם תתאפשר בכפוף לכללים הקבועים בחוק לעניין היוון קצבה מוכרת.

 

למשוך או לא למשוך: זאת השאלה

אנשים רבים שירשו חסכונות, מתחבטים בסוגייה של כדאיות משיכת כספי הנפטר מקופת הגמל.
היתרון במשיכה הונית של כספי הגמל שירשתם, הוא בכך שמרגע שהכספים עוברים לידיכם, יש לכם חופש פעולה מוחלט ותוכלו לבחור היכן וכיצד תהיו מעוניינים להשקיע אותם – בין אם מדובר בקניית נכסים פיזיים, כמו נכסי נדל"ן, רכב או השקעה בכל מכשיר חיסכון אחר על פי העדפתכם.

עם זאת, עם החופש להשתמש בכספים כראות עיניכם, מגיע גם הסיכון. שכן, כל עוד הכספים מנוהלים במסגרת קופת גמל – הם נמצאים בידיהם האמונות של מנהלי השקעות מוסמכים הפועלים בקופה מטעם בית ההשקעות או חברת הביטוח שלכם, על מנת שהכספים שלכם ימשיכו לצבור תשואה. אולם במידה ותבחרו למשוך את כספי הגמל שירשתם, אם אינכם חזקים בניהול התקציב וההשקעות שלכם, יש להניח כי הכספים יתבזבזו מהר מכפי שציפיתם. 

מן הראוי להזכיר בהקשר זה, כי משיכה של כספי החיסכון של הנפטר היא פעולה בלתי הפיכה. פירוש הדבר הוא שלא תוכלו להפקיד מחדש את הכספים שמשכתם מבלי לאבד את נזילותם. 

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.