חשבת למשוך את כספי הפנסיה?
אל תעשה/י זאת בפזיזות!
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תוכן עניינים

איך מעבירים את הכסף מקופת גמל לחיסכון ע"פ תיקון 190

אם אתם מוטבים בקופת גמל שהועברה לידיכם בירושה, אתם ודאי תוהים כיצד תוכלו להעביר את הכספים הצבורים בקופה לחיסכון על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בהקשר זה ודאי תשמחו לגלות כי קיימות שתי דרכים בהן תוכלו להמשיך לחסוך את הכספים במסגרת תיקון 190.

במאמר זה נסביר על האפשרויות העומדות לרשותכם והיתרונות הגלומים בכל אחת מהן.

העברת כספי גמל לחיסכון במסגרת תיקון 190: למה זה טוב?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הינו שינוי חקיקתי אשר נכנס לתוקפו בשלהי שנת 2012, והחל לצבור פופולריות בקרב ציבור החוסכים בישראל די לאחרונה.

במסגרת תיקון 190, חוסכים הקרבים לגיל פרישתם מהעבודה אשר חסכו עד כה את כספיהם במכשירי חיסכון מסורתיים, נחשפים אט אט לשלל היתרונות הקיימים בהפקדה של סכומי כסף נזילים לחיסכון על פי תיקון 190, ובעיקר כשמדובר בהפקדה לקופות גמל על פי תיקון 190, בהן ניתן ליהנות משילוב אטרקטיבי בין דמי ניהול מופחתים ובין הטבות מס המוצעות להם במסגרת התיקון, הן בהשקעת הכספים והן בעת משיכתם.

בנוסף לתועלות הללו, החיסכון במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מאפשר לחוסכים שהיו מעוניינים בכך, להפוך את הכספים שחסכו באפיקים משלמי הקצבה שהתיקון מגדיר (קרנות פנסיה / ביטוחי מנהלים / קופות גמל) לתשלומי פנסיה עם פטור מלא ממס, שיוכלו לקבל בתור קצבה מוכרת בעת צאתם לגמלאות.

דרכים להעברת כספים מקופות גמל למכשירי חיסכון במסגרת תיקון 190

קופות גמל מאפשרות לבעליהן להגדיר מוטבים אשר יהיו זכאים לקבלת הכספים הצבורים בהן בעת פטירתם של בעליהן.

יורשי הכספים בקופת הגמל יכולים לבחור בין האפשרות של משיכת הכספים שנצברו בה בכפוף לתשלום מס, או להעביר את הכספים לקופת גמל חדשה על שמם על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ולהשאיר אותו שם עד למועד יציאתם לפנסיה, אז יוכלו לפדות את הכספים וליהנות מהטבות המס המוצעות במסגרת תיקון 190.

ישנם גם חוסכים שעבורם הפתרון האופטימלי הוא דווקא לפדות את כספי הגמל ולהפקידם מחדש על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. על כל האפשרויות להעברת כספי הגמל של הנפטר לחיסכון במסגרת תיקון 190, נסביר בהמשך בהרחבה.

אפשרות ראשונה: העברת כספי הגמל לחיסכון חדש על פי תיקון 190

בעבר, לפני כניסתו של תיקון 190 לתוקף, לרשות אנשים שירשו קופת גמל עמד פתרון אחד בלבד: לבצע משיכה הונית של כספי הנפטר. זאת היות וקופת הגמל של המנוח נותרת רשומה על שמו, ומסיבה זו, למוטבים אין יכולת לבצע אף פעולה שהיא בקופת הגמל שירשו – בין אם מדובר בשינוי מסלול השקעה או מיקוח על דמי הניהול בקופה. בנוסף על כך, כל הדוחות התקופתיים ממשיכים להשלח אל הכתובת של הנפטר.

מכאן שהפתרון הטוב ביותר שנותר למוטבים היה לפדות את הכספים הצבורים בקופת הגמל. אולם הודות לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מוטבים שירשו קופת גמל רשאים נכון להיום, לנייד את כספי הנפטר מקופת הגמל שלו לחיסכון חדש על שמם – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל על פי תיקון 190.

במידה ויבחרו לנייד את כספי הנפטר לקופת גמל בהתאם לתיקון 190, יוכלו ליהנות מכל התועלות שמציעים מכשירי חיסכון על פי תיקון 190 (אותם נמנה בהמשך) לצד גמישות רבה בבחירת מסלולי ההשקעה ודמי ניהול נמוכים במיוחד, שהם יתרונות האופייניים לקופות גמל באופן ספציפי.

אילו יתרונות קיימים בהעברת כספי הנפטר מקופת הגמל לחיסכון על פי תיקון 190?

היתרונות בניוד של הכספים מקופת הגמל שנורשה אל קופת גמל חדשה לפי תיקון 190, הינם:

  • אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה בקופת הגמל
  • קבלת דוחות תקופתיים על ביצועי קופת הגמל
  • אפשרות לשאת ולתת עם בית ההשקעות / חברת הביטוח בנוגע להוזלה בדמי הניהול
  • אפשרות להעברה של הכספים לקופת גמל בחברה מתחרה לפי הצורך
  • יכולת לקבל הלוואה על חשבון כספי הגמל בקופה
  • אפשרות למשוך את הכספים עם פטור מלא ממס במועד הפרישה – משיכה כקצבה מוכרת
  • שמירה על הזכות לפטור ממס רווח הון על הרווחים מקופת הגמל של הנפטר בעת המשיכה (בעלי החיסכון החדש ידרשו לשלם אך ורק בגין הרווחים החדשים בקופה)
  • שמירה על נזילות כספי הנפטר ויכולת לפדות אותם בכל מועד באופן מלא או חלקי

אפשרות נוספת: משיכת כספי הנפטר מקופת הגמל והפקדתם מחדש

עד כה, דנו בתועלות הרבות הגלומות בהעברה של כספי המנוח מקופת גמל לחיסכון חדש על שם היורש. אולם במקרים מסוימים, כאמור, דווקא עדיף ליורשים לבצע משיכה של כספי הנפטר מקופת הגמל שירשו, והפקדה מחודשת שלהם לקופת גמל חדשה על פי תיקון 190. באילו מצבים זה מומלץ בעצם?

מדובר בפתרון שעשוי להיות רלוונטי כאשר סכום הכספים הצבורים בקופת הגמל עולה על 250,000 ש"ח, ו / או עבור מוטבים שגילם למעלה מ – 60, הקרבים לגיל הפרישה, אשר זכאים (או צפויים להיות זכאים) לתשלום פנסיה מזערית על פי הסכומים שהוגדרו במסגרת החוק  (4,525 שקלים – מעודכן לשנת 2020).

מוטבים כאלו יוכלו לפדות את הכספים בקופת הגמל של הנפטר ולהפקיד אותם שוב לקופת גמל חדשה על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. באופן זה בעתיד הם יוכלו לבחור למשוך את הכספים ולשלם מס רווח הון בשיעור נמוך יותר של 15 אחוז בלבד מן הרווח הנומינאלי בקופת הגמל (במקום לשלם מס רווח הון של 25 אחוז מן הרווח הריאלי, כשם שהיו משלמים לו היו בוחרים באופציה הראשונה שציינו, והיא האפשרות לנייד את כספי הנפטר לקופת גמל חדשה על שמם).

למרות זאת, מן הראוי לציין כי בעת ביצוע הפקדה מחדש של כספי הנפטר שנפדו לקופת גמל על שם היורשים על פי תיקון 190, אותם כספי גמל יאבדו את הנזילות ההונית שלהם, כך שלמעשה, המשיכה שלהם וכללי המיסוי שיחולו עליהם יהיו כפופים לכללי החוק לעניין היוון קצבה מוכרת.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מידע נוסף